Avel & Hälsa

Rasspecifika avelsstragier (RAS)

Ur SKKs grundregler för uppfödare och hanhundsägare: 

  • Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar.  
  • Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel. 


De rasspecifika avelsstrategierna är SKKs handlingsplaner för avel med respektive ras  - mål, strategier och rekommendationer riktar sig till alla uppfödare och hanhundsägare inom SKK oavsett om de är medlemmar i rasklubben eller inte. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 

För att få valphänvisning via klubben krävs medlemskap i SKK och RAHT samt att rekommendationerna och strategierna i RAS samt klubbens kompletterande krav följs för den aktuella kullen. Om goda skäl finns för avvikelse kan uppfödare få valphänvisning genom att söka dispens hos RAHT för vissa rekommendationer/krav.  Dispens ska ha givits innan parning. Mer om valphänvisning under "Köpa hund"

Kompletterande KRAV och rekommendationer beslutade av RAHTs styrelse

  • Importerat föräldradjur ska vara testat för PLL och prcd-PRA efter ankomst till Sverige. 
  • Hund med lindriga ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar eller defekter kan undantagsvis användas under förutsättning dels att hunden inte har kliniska symptom och dels att det leder till ökad genetisk variation i rasen samt att alternativ saknas som t ex felfria syskon till den tilltänkta avelshunden. Detta är en generell rekommendation som gäller alla ärftliga eller förmodat ärftliga sjukdomar och defekter oavsett om de finns nämnda i RAS eller det finns särskilda av SKK alt. RAHT beslutade rekommendationer/policyuttalanden. 

HJÄRTSJUKDOMAR är sammantaget den vanligaste dödsorsaken bland hundar och är som regel ärftliga eller förmodat ärftliga. Valpar med kvarstående blåsljud efter 6 månaders ålder och hundar äldre än 6 månader med nytillkommande blåsljud ska generellt ej användas i avel. Hundar med kliniska symptom får ej användas i avel.

Syftet med nedanstående rekommendation är att uppmärksamma alla uppfödare på att hjärtsjukdomar generellt är ett stort problem hos hundar. Hjärtsjukdomar kan debutera vid vilken ålder som helst!

Hjärtsjukdomar förekommer hos AHT liksom hos alla raser, men är inte ett rasbundet problem. Rekommendationen ingår inte i krav för valphänvisning.

RAHT rekommenderar att alla föräldradjur kontrolleras avseende hjärthälsa via auskultation (lyssna med stetoskop) i samband med patellaundersökning och ögonlysning samt vid vaccineringar eller andra veterinärbesök och helst inom ett år före parning. En sådan undersökning kan ge indikation på om hunden har hjärtproblem men är inte tillräcklig för att utesluta sådana problem.

Undersökning via auskultation avser endast förekomst av systoliska blåsljud vid undersökningstillfället. Vill man ha intyg på att inga systoliska blåsljud har påvistas måste undersökningen vara utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

OBSERVERA att undersökninngen INTE ger underlag för att generellt påstå att hunden är U.A i fråga om hjärtsjukdomar - för det krävs en fullständig hjärtundersökning med ultraljud och EKG hos kardiolog.  


Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se