Nyheter

2013

Pressrealease

Pressrelease ang. klubbens existens har gått ut till Hundsport, Terrierposten samt övriga svenska hundtidningar. AHT-klubbarna i Finland och USA har också underrättats.

Läs hela inlägget »

Hemsidan

Hemsidan har fått egen domän och vi har en logga i flera varianter för maximal användbarhet i olika sammanhang. Administrativt krångel med skatteverk & bank försenar oss - vi väntar på organisationsnummer och konto.

Läs hela inlägget »

Styrelsen samlas till konstituerande möte. Uppdragen fördelas, avelskommitte m m tillsätts och den nye kassören får i uppdrag att ordna konto och organisationsnummer.

Läs hela inlägget »

Ett 15-tal rasentusiaster samlas via Internet och klubben bildas! Klubbens styrdokument antas och Anders Daniels väljs till ordförande.

Läs hela inlägget »

Förarbete

Sommaren 2013 påbörjade några AHT-vänner arbetet med att formulera stadgar, avelsstrategier, grundregler mm i syfte att bilda en rasklubb för American Hairless Terrier.

Senare delen av augusti och september jobbades det flitigt med dokumenten och fram i oktober påbörjades rekryteringen av fler intresserade - och denna gång lyckades det att få ihop tillräckligt många för att klara av det grundläggande klubbarbetet med styrelse, avelsfrågor, hemsida, medlemsblad mm.

Läs hela inlägget »
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Revisorer
vakant, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medlemskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi  en gång per månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlems-avdelning: Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.