Nyheter

2014

Datum & tid för årsmöte 2015 är 28 februari 14.00. Mötet genomförs via FB-gruppen för medlemmar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 februari 2015. Kontakta valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbarbetet eller vill föreslå någon annan.

Läs hela inlägget »

Två outcrosskullar planeras till våren! Läs mer under Planerade kullar

Läs hela inlägget »

Nya hanar

Två nya hanar har anslutit sig under "Hanar till avel"

Läs hela inlägget »

Klubbmedlemmar deltog med fina resultat i UKCs show 7-8/8 i Finland. Toyshop Katarina Jagellonica "Kattis" som ägs av uppfödaren Anders Daniels och Ann-Katrin Johansson - I Show 1 under domare Teri Murphy blev hon Best of Variety och Reserve best female bara 6,5 månader gammal! I show 2 placerades hon som 2a bästa tik i valpklass av Melissa Kidd och i Show 3 placerade Rachael Murphy henne på fjärde plats i valpklassen.

Kennel Toyshop hade också framgångar med Toyshop First Aid "Godis" ägd av Lena-Marie Danielsson och visad av uppfödaren Anders Daniels, som placerade sig som 2a i juniorklass på alla tre utställningarna.

En finskägd värmlänning lyckades också bra - Rubynells Blueberry Muffin "Muffe", som placerade sig som Bästa juniorhane för domare Melissa Kidd!

Även andra svenska hundar gjorde bra ifrån sig! AHTfans Premiere Hera (coated carrier) blev best of Variety och Bästa tik i Show 1 för Teri Murphy. Hera är finskägd. AHTfans hade också med sin Blacksheep AHTfans American Guy "Kyan" som placerade sig 3a i juniorklass - också för Teri Murphy.

Grattis till alla svenskägda/svenskuppfödda hundar och deras ägare/uppfödare!

Läs hela inlägget »

Under årets fyra första månader hade vi stadigt ökande besökssiffror på hemsidan. Under maj minskade intresset för att sedan öka igen under juni. Totalt under perioden 1 januari-30 juni hade vi 985 unika besökare som tillsammans gjorde 2762 besök och tittade på 9231 sidor!

Läs hela inlägget »

Kriterierna för rasens erkännade i USA är nu uppfyllda! Den amerikanske rasklubben kommer att ansöka om fullt godkänd status inom AKC efter deras kommande utställning i juli.

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells väntar valpar i augusti - mer information

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att locka nya besökare (föregående månad inom parentes). Under april hade vi 279 (200) unika besökare som gjorde 572 (502) besök och tittade på 1943 (1758) sidor totalt. Google Analytics togs i bruk i mitten av april så vi kan också se att ca hälften av besöken sedan dess är helt nya besökare, drygt hälften (ca 55%) är män och ca 60% är yngre än 35 år...ytterligare 15 % 35-45 och sedan avtagande intresse högre upp i åldrarna. Förutom från Sverige har vi haft besök från Norge, Finland, Belgien, Tyskland, Irland, Brasilien och Dominikanska Republiken.

Läs hela inlägget »

KAHTS planerar en frågestund i FB-gruppen KAHTS, öppen för medlemmar, den 15 juni kl 19.30 - 20.30. Veterinär Sofia Malvenius svarar på medlemmars frågor!

Läs hela inlägget »

Vi har lagt upp en sida med information om Rat Terrier som är ursprungsras till American Hairless Terrier. Det är fortfarande tillåtet att utavla AHT med Rat Terrier - avkomman registreras i AKC som AHT.

Läs hela inlägget »

Intresset för KAHTS hemsida ökar fortfarande i rask takt. Under mars månad hade vi 200 unika besökare som tillsammans gjorde 502 besök på sidan smt tittade på 1758 sidor. Motsvarande siffror för februari var 153-405-1399 och för januari 93-346-1344.

Läs hela inlägget »

Ny uppfödare i uppfödarregistret - kennel Feeorin

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells söker fodervärd till hanvalp

Läs hela inlägget »

Under februari hade sidan153 unika besökare som tillsammans gjorde 405 besök och ittade på 1399 sidor. En stark ökning av aktiviteter på sidan sedan föregående månad!

Läs hela inlägget »

AHT-träff

Preliminärt datum för AHT-träff - 28 juni!! Boka dagen i Din almanacka! Träffen kommer att äga rum någonstans i stockholmsområdet. Alla AHT-ägare och andra som är intresserade av rasen är Välkomna!

Läs hela inlägget »

Under januari hade hemsidan 93 unika besökare som tillsammans gjorde 346 besök med 1344 sidvisningar.

Läs hela inlägget »

Vi har en ny uppfödare i uppfödarregistret. Välkommen till klubben Disabelles!

Läs hela inlägget »

Bankgiro

Äntligen har vi ett bankgiro!! Välkommen som medlem i KAHTS! Information HÄR!

Läs hela inlägget »

Den 1 januari 2014 fanns det 1214 AHT registrerade i AKCs FSS-register.

Läs hela inlägget »

Ännu ett steg har tagits i KAHTS historia! Klubben är nu officiellt registrerad hos skatteverket! Nu återstår endast ett kontonummer för att vi ska kunna bli medlemmar! En särskild inbjudan kommer när det är möjligt, INOM KORT!

Läs hela inlägget »

Fr o m  idag 1/1 2014 kan American Hairless Terrier delta i AKC-arrangemang och kan ställas ut i Miscellaneous Class. Nästa steg är "regular status", fullt erkännande och registrering i "official studbook". I dag genomfördes årets första utställning med 15 deltagande AHT.

Läs hela inlägget »

Bra start!

Första dagen på det nya året med hopp och förväntningar om att AHT-ägare i Sverige ska ansluta sig så vi får inspiration, kraft och resurser till att göra ett bra arbete för rasen och medlemmarna! Hemsidan har fått en bra start - 109 unika besökare sedan lanseringen den 21/12!

Läs hela inlägget »
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Revisorer
vakant, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medlemskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi  en gång per månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlems-avdelning: Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.