Nyheter

2014 > 01

Vi har en ny uppfödare i uppfödarregistret. Välkommen till klubben Disabelles!

Läs hela inlägget »

Bankgiro

Äntligen har vi ett bankgiro!! Välkommen som medlem i KAHTS! Information HÄR!

Läs hela inlägget »

Den 1 januari 2014 fanns det 1214 AHT registrerade i AKCs FSS-register.

Läs hela inlägget »

Ännu ett steg har tagits i KAHTS historia! Klubben är nu officiellt registrerad hos skatteverket! Nu återstår endast ett kontonummer för att vi ska kunna bli medlemmar! En särskild inbjudan kommer när det är möjligt, INOM KORT!

Läs hela inlägget »

Fr o m  idag 1/1 2014 kan American Hairless Terrier delta i AKC-arrangemang och kan ställas ut i Miscellaneous Class. Nästa steg är "regular status", fullt erkännande och registrering i "official studbook". I dag genomfördes årets första utställning med 15 deltagande AHT.

Läs hela inlägget »

Bra start!

Första dagen på det nya året med hopp och förväntningar om att AHT-ägare i Sverige ska ansluta sig så vi får inspiration, kraft och resurser till att göra ett bra arbete för rasen och medlemmarna! Hemsidan har fått en bra start - 109 unika besökare sedan lanseringen den 21/12!

Läs hela inlägget »
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Revisorer
vakant, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medlemskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi  en gång per månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlems-avdelning: Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.