Nyheter

2014 > 05

Vi fortsätter att locka nya besökare (föregående månad inom parentes). Under april hade vi 279 (200) unika besökare som gjorde 572 (502) besök och tittade på 1943 (1758) sidor totalt. Google Analytics togs i bruk i mitten av april så vi kan också se att ca hälften av besöken sedan dess är helt nya besökare, drygt hälften (ca 55%) är män och ca 60% är yngre än 35 år...ytterligare 15 % 35-45 och sedan avtagande intresse högre upp i åldrarna. Förutom från Sverige har vi haft besök från Norge, Finland, Belgien, Tyskland, Irland, Brasilien och Dominikanska Republiken.

Läs hela inlägget »

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård
Revisorer
AnneLie Ahlberg, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård
Veterinärkonsult: Sofia Malvenius
Rasinformatör
Tina Thegelström
Tävlingsansvarig
Åsa Känngård
Aktivitessamordnare
Jakop Granlund
Webredaktör & valphänvisare
Ann-Katrin Johansson

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.
  • Aktiviteter i klubbens namn som t ex träffar, promenader, utställnings-träning -  initierade, anordnade och genomförda av medlemmar efter samråd med styrelsen. 
Vill du genomföra en aktivitet i klubbens namn - LÄS MER HÄR!

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medemsskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning:
Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi en gång/månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.