Nyheter

2015

Nu har det börjat smidas planer för 2016 - titta under "Köpa/Fodervärd"!
 

Läs hela inlägget »

Kennel Disabelles har idag fått fem fina valpar - alla pälsade! Se mer under "Köpa/fodervärd"!

Läs hela inlägget »

Ny hane

Ny hane i hanhundsregistret!

Läs hela inlägget »

Under oktober kan vi se fram emot två kommande kullar - en med och en utan päls.

Läs hela inlägget »

Hos kennel Disabelles finns det 4 nakna valpar till salu - leverensklara! 

Läs hela inlägget »

Två hundar ägda av KAHTS-medlemmar deltog i den officiella amerikanska utställningen i Finland 8-9/8. Utställningen anordnades av United Kennelclub (UKC) och den finska rasklubben SaKaTe. Finskfödda Sarantais Over the Narrow Sea äg Ann-Katrin Johansson placerade sig som andra bästa tik på lördagen och Toyshop Katarina Jagellonica, uppfödd av Anders Daniels som också äger henne tillsammans med AK Johansson, placerade sig som Best of Winner på söndagen dvs bästa AHT av alla icke-champions - i mötet med vinnande champion fick hon till slut se sig slagen. Stort GRATTIS!!

Läs hela inlägget »

Under "Hanar till avel" har vi fått in en ny bild på Rubynells Charlie Boy.

Läs hela inlägget »

Sidan med Rasstandarden för AHT har kompletterats med AKCs illustrerade standard

Läs hela inlägget »

Kennel Disabelles har en ny kull med både nakna och pälsade valpar och kennel Rubynells planerar en kull till hösten. Mer information...

Läs hela inlägget »

Hos kennel Disabelles har det fötts 7 st hanvalpar.  Alla pälsade!
 

Läs hela inlägget »

En ny kull coated carriers har kommit till världen! Uppfödare är Anders Daniels, kennel Toyshop. Valparna växer upp hos fodervärden som bor i Åsele, Västerbotten. Kontakta Anders vid intresse för en valp!

Läs hela inlägget »

Det är nu obligatoriskt för uppfödare att publicera hälsoresultat på sina hundar för att få annonsera valpar på klubbens hemsida - för övriga AHT-ägare är det frivilligt. från klubbens sida ser vi helst att så många som möjligt hälsotestar sina hundar och publicerar alla resultat. Det ger värdefull kunskap för planering av framtida avel! Resultaten ligger under "Avel & Hälsa" i menyn.

Läs hela inlägget »

Fodervärd sökes till pälsad tikvalp fr o m juni

Läs hela inlägget »

Kennel Toyshop har fått valpar. Sex stycken små håriga AHT, eller "coated carriers" som det kallas. Det är en sk outcross-kull mellan AHT och Rat Terrier. Valparna registreras som AHT och de bär alla på anlag för naket vilket kommer att visa sig i nästa generation. Parningar med Rat Terrier görs för att vidga genpoolen för AHT , eller som man också säger - tillföra "nytt blod" till AHT-aveln.

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells har fått 6 fina valpar - födelsedatum 15/3. 

Läs hela inlägget »

På årsmötet 2015-02-28 fattades en del viktiga beslut som att införliva Rat Terrier i klubbens verksamhetsområde samt en del ändringar och tillägg i Hälsoprogrammet mm. En del ändringar i styrelsens sammansättning mm kan ses under KAHTS i menyn.

Då Rat Terrier är ursprungsras till AHT och fortfarande är en viktig del i aveln samt att vi nu har ett par Rat Terriers i landet är det en naturlig utveckling av klubbens verksamhet.

För att bevara AHT som en frisk ras är det av största vikt att såväl uppfödare som enskilda hanhundsägare tar stort ansvar för rasens hälsa genom att följa Grundreglerna och klubbens hälsoprogram samt övriga avelsrekommendationer. 

  • Då det visat sig att en del ärftliga ögondefekter förekommer i rasen ska nu alla avelsdjur vara ögonlysta innan parning. Minimum av hälsoundersökningar inför parning är nu alltså - primär linsluxation (PLL), knäleder (patella) samt ögon. De hanhundar som redan fins med i hanhundslistan får stå kvar men har fått fram till och med 31/8 på sig att genomföra ögonlysning.
  • Förtydliganden i Hälsoprogrammet har gjorts så det på bättre sätt framgår att det handlar om krav och inte rekommendationer.
  • En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt avelsarbete avseende hälsofrågorna är öppenhet! Hälsoresultat måste redovisas och eventuella fall av ärftliga eller misstänkt ärftliga sjukdomar/defekter rapporteras. Uppfödare ska hädanefter skicka kopia av alla undersökningsresultat till avelskommittén för publicering på hemsidan för att få valphänvisning via klubben. Med alla menas även undersökningar som utförts utom hälsoprogrammet som t ex höftledsröntgen, gallsyrebelastning mm. Avelskommittén ska utarbeta rutiner för publiceringen.
Med ovanstående tillägg i Hälsoprogrammet har KAHTS nu samordnat sitt program med den finska rasklubben SAKATE.

 
​Läs mer !
Läs hela inlägget »

Ytterligare en kull med pälsade AHT väntas.  Se vidare under "Köpa/Fodervärd"
 

Läs hela inlägget »

Kennel Toyshop har parat en naken tik med en Rat Terrier. Resultatet blir en kull pälsade AHT s k "coated carriers". Valparna registreraras som AHT i UKC vid 6 månaders ålder enligt de amerikanska reglerna, därefter i AKC - för att så småningom kunna registreras i SKK.

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells har parat sin tik Nim och hoppas på valpar i mars!

Läs hela inlägget »
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Revisorer
vakant, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medlemskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi  en gång per månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlems-avdelning: Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.