Nyheter

2017

Ny uppfödare

Vi har en ny uppfödare i uppfödarregistret - i Skåne! se under "Köpa hund" i menyn

Läs hela inlägget »

Valpar födda

Kennel Viking Bull har fått valpar! se mer under "köpa hund" i menyn!

Läs hela inlägget »

Läs mer under  "Köpa hund"

Läs hela inlägget »

Kennel Disabelles har fått valpar - 2 hanar och 5 tikar. Mer info under"Köpa hund".

Läs hela inlägget »

Kennel Disabelles söker fodervärdar - se under "Köpa hund"!

Läs hela inlägget »

Nya kullar väntas i november resp. runt nyår och fler kan vara på G i början av 2018. Se mer under "Köpa hund"! 

Läs hela inlägget »

Kennel Feeorin planerar en kull till våren 2018

Läs hela inlägget »

Kull väntas

Kennel Rubynells har parat sin tik "Siri". Valpar väntas. Mer info under "Köpa hund".
 

Läs hela inlägget »

Efter ett par års uppehåll i uppfödningen palnerar nu kennel Toyshop en ny kull.

Läs hela inlägget »

Vid Nordic Terrier Show den 22/7 var det första möjligheten för AHT att delta i Svenska Terrierklubbens utställningar och två hundar var anmälda - en 4 månaders tikvalp och en tik i öppen klass. Den lilla valpen (Feeorin Song To A Seagull, ägare Anders Daniels)  stog för dagens skräll med sin placering som Best In Show 2 i gruppen valpar 4-6 månader. 

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells planerar två parningar under hösten/vintern. Läs mer under "Köpa hund".

Läs hela inlägget »

Kennel Viking Bull planerar en parning som förväntas äga rum i oktober. Se mer under "Köpa hund".

Läs hela inlägget »

På själva midsommarafton har det fötts en ny kull hos kennel Disabelles. fyra nakna hanar och en pälsad tik.

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells har fåt en kull med 4 nakna tikar - se mer under "Köpa hund"

Läs hela inlägget »

En rekordkull på 10 valpar född hos kennel Disabelles!!! Se uder "Köpa hund"!

Läs hela inlägget »

Svenska Terrierklubben inbjuder till Terrierderby 2017 i Malmö den 26 november 2017. För detagande krävs medlemsskap i SvTeK och/eller rasklubb.
 

Läs hela inlägget »

Valpar!!!

Pälsade hanvalpar till salu och tre nya kullar på väg!! Läs mer under "Köpa hund"!

Läs hela inlägget »
Tunnelbanesystem??? samt Nakengenen - logga in i Läshörnan!
Läs hela inlägget »

Hos kennel Feeorin har det fötts 7 valpar - 3 tikar och 4 hanar. se under "Köpa hund"!
 

Läs hela inlägget »

Ny kull kommande valpar - se under "Köpa hund i menyn"

Läs hela inlägget »
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17
Team RAHT som deltog i rasparaden på Stockholmsmässan 2017-12-17

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård

Revisorer
vakant, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medlemskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi  en gång per månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlems-avdelning: Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.