Nyheter

2017

Kennel Disabelles har fått valpar - 2 hanar och 5 tikar. Mer info under"Köpa hund".

Läs hela inlägget »

Kennel Disabelles söker fodervärdar - se under "Köpa hund"!

Läs hela inlägget »

Nya kullar väntas i november resp. runt nyår och fler kan vara på G i början av 2018. Se mer under "Köpa hund"! 

Läs hela inlägget »

Kennel Feeorin planerar en kull till våren 2018

Läs hela inlägget »

Kull väntas

Kennel Rubynells har parat sin tik "Siri". Valpar väntas. Mer info under "Köpa hund".
 

Läs hela inlägget »

Efter ett par års uppehåll i uppfödningen palnerar nu kennel Toyshop en ny kull.

Läs hela inlägget »

Vid Nordic Terrier Show den 22/7 var det första möjligheten för AHT att delta i Svenska Terrierklubbens utställningar och två hundar var anmälda - en 4 månaders tikvalp och en tik i öppen klass. Den lilla valpen (Feeorin Song To A Seagull, ägare Anders Daniels)  stog för dagens skräll med sin placering som Best In Show 2 i gruppen valpar 4-6 månader. 

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells planerar två parningar under hösten/vintern. Läs mer under "Köpa hund".

Läs hela inlägget »

Kennel Viking Bull planerar en parning som förväntas äga rum i oktober. Se mer under "Köpa hund".

Läs hela inlägget »

På själva midsommarafton har det fötts en ny kull hos kennel Disabelles. fyra nakna hanar och en pälsad tik.

Läs hela inlägget »

Kennel Rubynells har fåt en kull med 4 nakna tikar - se mer under "Köpa hund"

Läs hela inlägget »

En rekordkull på 10 valpar född hos kennel Disabelles!!! Se uder "Köpa hund"!

Läs hela inlägget »

Svenska Terrierklubben inbjuder till Terrierderby 2017 i Malmö den 26 november 2017. För detagande krävs medlemsskap i SvTeK och/eller rasklubb.
 

Läs hela inlägget »

Valpar!!!

Pälsade hanvalpar till salu och tre nya kullar på väg!! Läs mer under "Köpa hund"!

Läs hela inlägget »
Tunnelbanesystem??? samt Nakengenen - logga in i Läshörnan!
Läs hela inlägget »

Hos kennel Feeorin har det fötts 7 valpar - 3 tikar och 4 hanar. se under "Köpa hund"!
 

Läs hela inlägget »

Ny kull kommande valpar - se under "Köpa hund i menyn"

Läs hela inlägget »

STYRELSE
Ordförande
Ann-Katrin Johansson
Kassör & vice ordf.
Sara Andersson
Sekreterare
Helene Sundström
Ledamöter
Jakop Granlund
Tina Thegelström
Suppleanter
Eva Söderqvist
Åsa Känngård
Revisorer
AnneLie Ahlberg, revisor
Britta Kjellin, revisor
Anna-Karin Olsson, revisorssuppleant
Reidun Lennartsson, revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Öhman, sammankallande
Anders Daniels
Tina Madsen

Avelskommitté
Tina Thegelström
Eva Söderqvist
Åsa Känngård
Veterinärkonsult: Sofia Malvenius
Rasinformatör
Tina Thegelström
Tävlingsansvarig
Åsa Känngård
Aktivitessamordnare
Jakop Granlund
Webredaktör & valphänvisare
Ann-Katrin Johansson

AKTIVITETER 2017

  • Medlemsträff/AHT-träff
  • Uppfödarträff
  • Deltagande i möten/ konferenser, kurser etc anordnade av SKK /SvTeK.
  • Aktiviteter i klubbens namn som t ex träffar, promenader, utställnings-träning -  initierade, anordnade och genomförda av medlemmar efter samråd med styrelsen. 
Vill du genomföra en aktivitet i klubbens namn - LÄS MER HÄR!

Klubbens postadress (postal address):
c/o Helene Sundström
 Hessered Glumsåsen, 
515 93 Seglora
(Sweden)

Bli medlem!

Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning  sköter klubbens medlemsadministration. 
Årsavgifter:
 
Fullbetalande medlem 250 kr |  Familjemedlem 50 kr  (Medemsskap  gäller ett år från inbetalning)

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning:
Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

Medlemmar inbjuds till klubbens  FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp  frågor  som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. Listor på nya medlemmar får vi en gång/månad så det kan ibland  ta några veckor efter inbetalning innan insläpp.  Kallelse till årsmöten läggs upp i FB-gruppen för medlemmar alternativt skickas via mail. 

 Gåvo-/Valpköparmedlemsskap
Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.