2017

Klubbträff 2017-08-20

Söndagen den 20 augusti 2017 samlades ett 50-tal AHT-entusiaster vid Arboga Brukshundsklubb. Det var fjärde året som en träff arrangerades men första gången sedan rasklubben införlivats i SKK-organisationen. Som vanligt var alla med intresse för AHT välkomna – medlemmar likaväl som icke medlemmar.

Till vår stora glädje deltog i år även ILO med sin dotter Svea samt deras ägare i träffen. Ilo importerades till Sverige 2005 och var den första av rasen i Sverige. Ilo fick några kullar och flera av hennes avkommor kom tillsammans att bilda grunden för den svenska aveln. Ilo är idag en pigg och frisk 12-åring som vi hoppas få träffa fler gånger!

På programmet stod först utställningsträning med Annika Eriksson. Annika är aktiv i Svenska Terrier Brasilieroklubben och Östsvenska Terrierklubben.
En representant från Arboga Brukshundsklubb visade oss lite om hur Rallylydnad går till och några få vågade sig på att prova.

Under dagen erbjöds ägarna att få sina hundars mankhöjd mätt och intresset för detta var påfallande stort. De mätta hundarna låg alla inom standarden 30,5-40,5 cm och de flesta inom 34-38 cm. En hund låg på den nedre gränsen och ett par hundar på den övre. Intresset för att få hjälp med kloklippning var däremot ganska svalt.

Ytterligare en aktivitet, prova-på-agility var planerad men fick ställas in p g a instruktörens sjukdom.

Till lotteriet hade medlemmarna skänkt priser och det blev ett dignande prisbord. Det fanns såväl nysydda som begagnade hundkläder till salu och kaffet tillsammans med ett imponerande urval av kaffebröd stod framdukat hela dagen. De hungriga blev inte utan – det fanns även soppa med bröd och ost samt grillad korv av olika slag.

Det som ändå var det som uppskattades mest var den sociala samvaron – att få träffa andra hussar och mattar och deras hundar, diskutera likheter och skillnader mellan hundarna, se hundarna leka med varandra och helt enkelt umgås i det för dagen ganska fina vädret!

Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till att göra årets träff till en succé !!

/Ann-Katrin Johansson, ordf.
 

DSC_8729 DSC_8775 DSC_8825 DSC_8840 DSC_8866 DSC_8953 DSC_8971 DSC_8994 DSC_9059 DSC_9068 ILO SVEA DSC_8790 DSC_8833 DSC_8877 DSC_8923 DSC_8936 DSC_8983 DSC_8987 DSC_8998 DSC_9006 DSC_9044 DSC_9082 DSC_8784
Etiketter: raht-träff

NakengenenDen här bilden är hämtad från en vetenskaplig rapport där man tittat på olika genvarianter som avgör pälsens utseende eller frånvaro av päls.

Kort hår är den ursprungliga pälstypen (högst upp) - sen kommer gen för strävhår, lockar,  lång päls som i olika kombinationer ger olika pälsstrukturer. Sen kommer de nakna - Chinese Crested har 4 olika mutationer som ger deras typiska utseende , de har anlag för long päls, strävhår och lockar samt för nakenhet utom på huvud, svans och tassar. Den sista kan saknas och då blir det en sk Powder Puff. Det ser också ut som att anlag för lockighet kan saknas. Kinesernas nakengen är desamma som finns hos t ex peruaner.

Längst ner så har vi AHT - med en helt egen gen för nakenhet. Till skillnad från övriga nakenrasers gen som nedärvs dominant så nedärvs AHTs recessivt och gör hela hunden naken.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897713/

Ann-Katrin Johansson 

Etiketter: hud&päls, avel&genetik

Rapportera sjukdomar!

....varför det kanske någon undrar. Jo, därför att varken klubben eller de enskilda uppfödarna har möjlighet att ta hänsyn till och bekämpa ärftliga sjukdomar och defekter om de inte är kända!

Enstaka fall av ärftliga sjukdomar kan dyka upp i alla raser utan att det kan sägas att de är ett problem i rasen och det är inget som leder till generella hälsoprogram – men för berörda uppfödare dvs de som har besläktade hundar kan det vara viktigt att veta så att hänsyn till detta enda fall kan tas i den fortsatta aveln. Det kan handla om att ta vissa hundar ur avel, att undvika vissa kombinationer i framtiden etc. Det kan också komma en dag när det enstaka fallet inte längre är så ensamt i sitt slag. Det kanske rent av finns så många fall att det måste betecknas som ett problem för hela rasen och ett hälsoprogram behöver införas. Den dagen kanske det inte upptäcks och identifieras som ett problem om inte ägare/uppfödare rapporterat tidigare fall och sjukdomen kan fortsätta att spridas i allt snabbare takt.

Hur vet man om den egna hundens sjukdom är ärftlig? Svaret är – det kan man inte alltid veta! Vissa sjukdomar anses alltid ärftliga och andra kan vara ärftliga ibland och ibland förvärvade. Det finns också sjukdomar som kanske betraktats som icke ärftliga men när man ser den ansamlas i en viss släkt så måste man utgå från att någon form av ärftlighet finns med i bilden.

Har din hund någon sjukdom eller defekt – rapportera det till klubbens avelskommitte! Det är bara när vi ser ett samlat material som vi kan dra slutsatser om eventuellt nytt hälsoprogram eller i rådgivningsverksamheten avråda från enskilda parningskombinationer. Det är endast ägare och uppfödare som kan lämna information om en enskild hund och det är endast med informationslämnarens medgivande som informationen får användas vid rådgivning. Vid statistiska sammanställningar förekommer inga namn.

Det är vår förhoppning att alla ska inse vikten av att rapportera sjukdomar oh defekter och det innefattar även sådana som inte är ”farliga” som t ex navelbråck, tandbortfall eller kryptorchism hos hanhundar. Ögondefekter och hudåkommor är av största vikt att rapportera likaväl som leversjukdomar och andra sjukdomar på inre organ mm. Utan kunskap om i vilken utsträckning olika sjukdomar/ defekter förekommer och var anlagsbärarna finns kan vi inte göra så mycket åt problemen.

Till uppfödarna vill jag säga att det är ingen skam att ha fött upp en eller flera hundar med sjukdomar/ defekter – det är levande varelser vi jobbar med! Det är däremot oetiskt att inte bry sig om saken och inte försöka se till att det inte händer igen!

Vi hoppas alla inser vikten av öppenhet och kunskap i hälsofrågorna så vi med gemensamma ansträngningar kan verka för en frisk och sund ras.
//AnnKatrin Johansson

Etiketter: hälsa

Vad är Nosework

Med tillstånd av CAMILLAS HUNDERI publicerar vi här en kort information om Nosework, en aktivitet som passar våra raser. Ett stort tack till Camillas Hunderi för att vi får publicera informationen.

Etiketter: aktiviteter

prcd-PRA

Progressiv Retinal Dystrofi (PRA) är en ärftlig ögonsjukdom i ögats näthinna (retina) som med tiden gör hunden blind. Det finns många olika varianter av PRA och många raser kan ha flera varianter.  De ger samma symptom men orsakas av olika mutationer i arvsmassan. prcd-PRA är en variant som nu konstaterats på våra raser.

De första kliniska symptomen är att hunden får ett försämrat mörkerseende . Med tiden förvärras symptomen och till slut är hunden blind. De flesta former av PRA debuterar sent i hundens liv och många hundar kan fortsätta sitt liv med god livskvalité trots sitt handikapp. I en del fall debuterar sjukdomen så sent att hunden kanske inte hinner bli helt blind innan den går bort av andra skäl.

Många men långt ifrån alla varianter av PRA kan testas via DNA redan på små valpar. Den variant som hittats på AHT och Rat Terrier kan testas – men det går inte att utesluta att det finns flera varianter i en ras.
Ett DNA-test visar om hunden är genetiskt fri (clear), anlagsbärare eller sjuk många år innan sjukdomen lett till kliniska symptom eller kan ses vid en ögonlysning.

prcd-PRA nedärvs recessivt dvs att anlaget måste komma från BÅDE mamman och pappan. Endast hundar med dubbel uppsättning av mutationen får kliniska symptom. Ett av problemen med recessivt nedärvda sjukdomar och defekter är att trots att endast ett mindre antal hundar visat symptom så kan mutationen finnas spridd i stora delar av en population. Med de där symptomen debuterar sent finns också problemet att hundar kan ha använts i avel innan sjukdomen visar sig.

Klubben har nu rekommenderat sina uppfödare att fortsättningsvis DNA testa föräldrarna innan parning! Att detta görs är nu också ett krav för att få annonsera valpar på klubbens hemsida. Hundar som testats clear bär inte på anlag för prcd-PRA och kan paras med såväl en fria hundar eller med anlagsbärare.

Enligt Djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter får anlagsbärare endast paras med  fritestad hund och sjuk hund får inte användas i avel. Två fria hundar kan endast få fri avkomma, de blir "hereditärt fria". När man parar fri hund med anlagsbärare ger det statistiskt 50% fria avkommor och 50% anlagsbärare. Avkomman måste då testas i sin tur innan avel. 

Även hundar som inte har använts eller ska användas i avel kan med fördel testas. Dels kan man som ägare till en sjuk hund vara uppmärksam på när symptomem kommer krypande och då underlätta för hunden, dels så är ökad kunskap om våra hundars DNA-status till gagn för aveln.
//AnnKatrin Johansson

Etiketter: hälsa

I april 2016 beslutade Nordisk Kennel Union (NKU) att godkänna våra raser Rat Terrier och American Hairless Terrier. NKU är ett samarbete mellan de nordiska kennelklubbarna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.
Det är alltid kennelklubben i det land som har flest individer av en ras som ansöker om godkännande till NKU, vilket är den Finska Kennelklubben för vår del. Innan dess ansökte vår finska motsvarighet, SAKATE, om godkännande till Finska Kennelklubben. Även om NKU godkände raserna innebär det ändå att varje land ansöker om godkännande till sin kennelklubb, vilket är en formell ansökan eftersom kennelklubbarna har åtagit sig att följa NKU’s beslut. Positivt för vår del eftersom vi har förstått att det finns röster inom SKK som vill begränsa antalet nya raser som godkänns.

Finska Kennelklubben var sedan den första att deklarera att AHT och Rat Terrier är godkända och nu har även Svenska kennelklubben annonserat att de godkänner AHT och Rat Terrier fr o m 1 januari 2017 efter att vår rasklubb har ansökt om godkännande. Redan nu går det att registrera våra AHT hos SKK, men enbart de som redan är registrerade inom AKC.

I de övriga nordiska länderna finns det ganska få AHT. I Norge finns det några AHT, fast inte många, och några intresserade diskuterar en möjlighet att ansöka om godkännande hos Norska Kennelklubben.
De första indikationerna från SKK var att man skulle godkänna AHT som en variant av Rat Terrier, dvs inte som egen ras. Det vore lite konstigt med tanke på att vi i Sverige har 250 AHT men bara 2 Rat Terriers, Finland liksom ursprungslandet USA registrerar dem som separata raser. Syftet är att hålla nere antalet raser och samtidigt möjliggöra ett enkelt sätt att kunna para Rat Terrier och AHT. För AHT är det oerhört viktigt för framtiden att kunna utnyttja genbasen hos Rat Terrier eftersom den AHT har en mycket begränsad genbas. SKK har tänkt om och raserna godkänns som separata raser men även att det är möjligt att para dem och att avkomman då registreras som AHT.

AHT och Rat Terrier är inte godkända inom FCI, Federation Cynologique international, vilket är en internationell samarbetsorganisation inom hundvärlden och som många av de europeiska kennelklubbarna är medlemmar i, inkl Svenska Kennelklubben. Detta innebär att AHT och Rat Terrier inte kan delta i finaltävlingarna och inte heller om cacib, dvs det internationella certifikatet som ger internationella championtitlar. Det blir förhoppningsvis nästa steg för rasen.

Det finns en stor osäkerhet kring antalet individer av AHT och Rat Terriers i Europa, men flest finns i Finland med närmare 800 individer och ca 250 individer i Sverige. I Europa är AHT nationellt godkänd i Tjeckien, Slovakien, Ryssland och Ukraina. AHT finns utöver det i många europeiska länder och vi känner till att de åtminstone finns i Holland, Belgien, UK, Italien, Österrike, Lettland, Frankrike, Tyskland, Slovenien, Schweiz, Vitryssland och Estland.

Vår svenska rasklubb har ansökt om att bli en rasklubb inom SKK. Organisationen inom SKK ger möjlighet att ansluta en rasklubb via en Specialklubb, när sådan finns. För vår del finns en lämplig specialklubb i Svenska Terrierklubben som nu handlägger anslutningen. Detta pågår och styrelsen arbetar med denna fråga eftersom det kan komma att innebära en del förändringar som beror på regler inom SKK, t ex klubbens stadgar och namn. I rasklubbens arbete från början har syftet varit att försöka följa SKK’s reglemente så långt det går för att vi i denna situation ska behöva förändra så lite som möjligt och att anslutningen ska vara så enkel som möjligt. 
//Anders Daniels

Etiketter: skk

Söndagen den 28 augusti bjöd KAHTS in till en av årets aktiviteter som redan i klubbens unga historia börjar bli en tradition, en AHT-träff. Denna gång hölls träffen på Vilsta friluftsområde i Eskilstuna. På Vilsta händer mycket, t ex kaninhoppning intill vår träff. I våra vilda fantasier kunde vi se våra råttfångande kamrater jaga kaniner över fältet, men med dessa disciplinerade och väluppfostrade hundar kunde träffen avlöpa utan incidenter! Vilsta upplåts av kommunen och är fri att använda, vilket också innebar att vi fick ändra våra planer när kaninerna lagt beslag på platsen vi tänkt till Rallylydnad. Men vi samsades och allt gick bra. På Vilsta finns camping, vandrarhem och restaurang med toaletter och är därför inte oväntat populär bland klubbar med djurintresse.
 
Vädret var inte det bästa men trots allt dök det upp en härlig skara fyrbenta och tvåbenta.Vi började vid 10-tiden och avlutade vid 15-tiden. Uppskattningsvis träffades totalt under dagens lopp ett trettiotal personer och lika många hundar. Det var ganska stor spridning på deltagarnas hemvist i landet. Vi bor inte särskilt nära varandra och det var förstås särskilt roligt att Kerstin och Barbro kom denna gång som hade åkt från Norrland enkom för träffen.
 
Utgångspunkten för träffen var att låta deltagarna prova några olika aktiviteter och deltagaravgiften gällde per person och för alla aktiviteter som det stod deltagarna fritt att delta i med sina hundar. Klubben hade bjudit in två instruktörer, Miranda Norberg som höll i Nosework och Ann-Britt Gimerstrand som höll i Rallylydnad.
 
Både hundar och ägare deltog med entusiasm och gjorde bra ifrån sig! AHT är ju en intelligent, energisk och alert ras som passar till många aktiviteter och det är troligt att vi i framtiden får se några stjärnor i olika tävlingsgrenar nu när rasen godkänns av SKK.
 
Inför träffen gjordes ett upprop efter skänkta begagnade hundläder det möjligt att prova och köpa hundkläder. Flera valpköpare kunde fynda kläder till sina växande valpar. Perfekt att kunna hitta bra kläder för en billig penning som någon annan inte längre kan ha. Lena-Maria Danielsson hade även skänkt stickade hundmössor som blev uppskattade.
 
En tipsrunda fanns utlagd där deltagarna kunde svara på hundrelaterade frågor under en promenad. Flest rätt fick Christofer Wiklander.
 
Försäljningen av kläder och lotter stärkte tillsammans med deltagaravgiften vår kassa om 1 675 kronor.
 
Ett stort prisbord hade samlats in och under dagens sista programpunkt delades vinster ut till vinnare av tipspromenaden och bland dem som köpt lotter under dagen. Vinstutdelningen pågick länge och väl med den stora mängd vinster som bestod av allt möjligt alltifrån hundprylar, till inredningsdetaljer och ätbart. Som alltid är det några som vinner mer än andra!
 
Träffarna som vi haft hittills har varit lyckade och ger verkligen mersmak. Det är verkligen tydligt att alla som kommer har en stor gemenskap genom vårt gemensamma intresse AHT. Det är väldigt trevligt att prata med varandra och hälsa på alla hundar. Blandat valpar, unghundar, gamlingar, nakna och pälsade – vilket fint gäng AHT:s som dök upp! När nu möjligheterna öppnas för utställningar och andra aktiviteter inom SKK kommer fler tillfällen att träffas bli möjliga. Inte desto mindre kommer vi göra om detta, kanske med annat tema, nästa år igen.
 
Tack till alla som kom, alla som arrangerade och gjorde denna dag till en lyckad träff! 

Text & bild Tina Thegelström

Etiketter: ahtträffar

KAHTS första utställning var lyckad! Vår inofficiella utställning, gick av stapeln den 27 juni 2015 på Uppsala brukshundsklubb! Utställningens vackraste hund, som blev BIR (bäst i rasen), var Kidd K’s Insufficient Evidence (Lizzie, till vänster på bilden), ägare Sara Andersson. BIM (bäst i motsatt kön blev KVK's I B Your Nemesis (Hero, till höger på bilden), även han ägd av Sara Andersson.

Redan efter 2014 års träff började styrelsen att diskutera formerna för nästa träff. 2014 hölls bl.a. en introduktion till utställning och således var önskemålet att 2015 års träff skulle vara en utställning. Med tanke på allt arbete som krävs och ovisshet om vi dels är tillräckligt många som finns tillgängliga för att genomföra utställningen och dels om tillräckligt många är intresserade av att delta blev beslutet att arrangera en inofficiell utställning men ändå med en domare som har erfarenheter och kunskap om rasen. Flera svenskar har besökt den finska klubbens utställningar som genom åren har arrangeras genom den amerikanska kennelklubben ukc med amerikanska domare.   Men klubben fann Outi Pikkarainen i Finland som till klubbens stora glädje tackade ja till att komma till Sverige och döma AHT. Outi har lång erfarenhet av att tävla med hundar i olika former och har dömt inofficiella utställningar tidigare. Outi är den finska rasklubbens ordförande tillika uppfödare av vår ras.

På träffen hade klubben arrangerat ett café, ett lotteri med riktigt många vinster och begagnatloppis med hundkläder. AnnKatrin Johansson höll en föreläsning om hudvård och genomgång av olika produkters aspekter, hur de används och vad de är bra till. Eftersom många inom vår ras aldrig ställt ut en hund gavs möjligheten att få information om hur en utställning går till, att få veta vilka moment som ingår och vad som är viktigt att tänka på. Till sist fick alla delta i en träningsomgång innan själva utställningen började. Karin Stiverius Olsen och Jörgen Landsiö höll i denna programpunkt och gav en mycket bra och tydlig genomgång, med personliga instruktioner efter behov och kommenterade högt alla moment så att alla kunde hänga med.

Det är spännande att utställningen faktiskt rönt ett intresse både inom och utanför klubben. Många hade rest ganska långt för att delta. Att utställningen hade 25 deltagande hundar måste sägas vara riktigt bra, såväl utifrån perspektivet att det är klubbens första utställning som att klubben är förhållandevis nystartad, många medlemmar är ovana vid utställning och att rasen är liten och fortfarande inte erkänd av FCI och SKK. Det kom också andra personer som är nyfikna på rasen, både från Sverige, Finland, Åland och Danmark! Utställningen fick stor uppmärksamhet och alla möjliga insatser har hjälpt till att sprida informationen, via annonser i lokaltidning, inbjudan till SKK och förstås genom medlemmar och Facebook! Även SKK var representerade, utsända av Svenska Terrierklubben, som ville se och höra om rasklubbben och rasen. Flera i vår styrelse, och andra, fick tillfälle att prata med representanten som var imponerad av att vi lyckats få 25 hundar som deltog i utställningen. Vi uppfattade ett intresse för vår ras och att bedömningen var att den har goda chanser att bli erkänd av Nordisk Kennelunion när diskussionen går av stapeln. Chanserna bedöms goda såväl utifrån antalet individer inom kennelunionens länder som att rasen har en given och intresserad målgrupp, att hälsofrågor finns på agendan och att vi har engagerade och aktiva rasklubbar.  Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att dagen var mycket lyckad.

Många har gett uttryck för sin uppskattning. Huvudsaken vid utställningen var att alla hade roligt, trevligt och fick tillfälle att lära sig något. Förhoppningsvis deltar vi snart i den stora SKKvärlden och det är både roligt och spännande att förbereda oss inför intåget! Särskilt stort tack får vi alla rikta till AnnKatrin Johansson, som lagt ner otroligt stort arbete med planeringen inför träffen. Stort tack även till Tina Thegelström, Sara Andersson och Jakop Granlund, liksom alla som på ett eller annat sätt bidrog t ex med arbete, att skänka priser, sprida information och inte minst genom att delta. 
//Anders Daniels

Domarens tankar och observationer
Jag fick en spännande möjlighet att döma vid kahts inofficiella utställning i Uppsala. Jag behövde lite betänketid innan jag kunde lova att jag skulle komma. Det var inte självklart för mig att klara av bedömningen på svenska. Anders och AnnKatrin lovade hjälpa mig och då vågade jag tacka ja och bokade resan. Det var definitivt värt att komma. Det finns ganska många olika typer av hundar i rasen American Hairless Terrier och även storleken varierar mycket så det skulle bli roligt att se hur de svenska hundarna ser ut och vilken slags hundar ni tycker om. Det kan ju finnas en skillnad mellan länderna, i synnerhet när rasen är ny. Det var fint att se så många hundar komma till utställningen och många av dom var unghundar.

Jag vet att det inte är lätt att få folk att komma till utställningar, men ni hade organiserat en så fin dag för oss alla. Stämningen var väldig vänlig och alla som behövde fick hjälp och råd hur man visar hunden i ringen. Nästa gång tror jag att många fler kommer att vilja delta i klubbens utställning.

Några observationer om hundarna. Det är tydligt att hundarnas storlek är mindre i Sverige jämfört med Finland. Min åsikt är att aht är en medelstor ras och inte en dvärghund. Om hunden är för liten kan huvudet bli otypisk, i värsta fall “apple head”, och uttrycket blir felaktigt. Öronen är också viktiga eftersom dom bidrar mycket till hundens uttryck. Underkäken måste vara kraftig eftersom aht måste ha starka käkar. Om man jämför hundarnas huvud med rasbeskrivningen syns tydligt vad som är bra och vad som kan bli bättre. Det var väldigt trevligt att se att alla hundar var i mycket bra kondition. Det var litet svår att bedöma deras rörelser, vilket inte var konstigt eftersom gräset till stor del var något högt och de flesta handlers hade liten ringerfarenhet. Men redan nästa gång kommer det att gå bättre. Hundarna var tillgängliga och det var lätt att få titta på tänder och hantera dem vid bedömningen. Framstället är en detalj som generellt behöver förbättras. Det är vanligt att hundarna inte är tillräckligt vinklade och har en för liten bröstkorg. Hundarnas bakpartier inklusive bakbensvinklar var bra.

Den här gången blev amerikanska importer bir och bim, men jag hoppas att ni nästa gång får svenska vinnare. Ett hjärtlig tack till AnnKatrin och Anders att visade mig Uppsala och Stockholm och tog hand om mig under min vistelse med mat, logi och transport. Jag tackar också alla hundägare som visade sina hundar, det var fint att se så många av er. Som jag sade på utställningen, din hund är världens bästa hund, oavsett vad domaren säger. NI har alla världens bästa hund.  
//Outi Pikkarainen

Etiketter: utställning

Läshörnan

"Läshörnan" är en nyhet för i år. Här kommer vi att lägga ut rapporter från klubbens aktiviteter samt artiklar och reportage från andra  källor som t ex SKK, SLU, SVA och annnat som kan vara av allmänt intresse.Denna sida ersätter det tidigare medlemsbladet Kahts&Dogs.

Vi hoppas också få in rapporter och naturligtvis bilder från utställningar, olika tävlingar, AHTträffar och AHTpromender etc från olika håll i landet. 

Etiketter: läshörnan

KAHTS&Dogs nr 4

KAHTS&Dogs nr 4 som kom ut våren 2016! Klicka på länken nedan! Detta var sista numret som gavs ut. 

Etiketter: kahts&dogs

KAHTS&Dogs nr 3

KAHTS&Dogs nr 3 som kom ut sommaren 2015. KLicka på länken nedan!

Etiketter: kahts&dogs

KAHTS&Dogs nr 2

KAHTS&Dogs nr 2 som kom ut senare delen av 2014. Klicka på länken nedan!

Etiketter: kahts&dogs

KAHTS&Dogs nr 1

Första numret av KAHTS&Dogs som kom ut våren 2014. KLicka på länken!

Etiketter: kahts&dogs