2017 > 03

NakengenenDen här bilden är hämtad från en vetenskaplig rapport där man tittat på olika genvarianter som avgör pälsens utseende eller frånvaro av päls.

Kort hår är den ursprungliga pälstypen (högst upp) - sen kommer gen för strävhår, lockar,  lång päls som i olika kombinationer ger olika pälsstrukturer. Sen kommer de nakna - Chinese Crested har 4 olika mutationer som ger deras typiska utseende , de har anlag för long päls, strävhår och lockar samt för nakenhet utom på huvud, svans och tassar. Den sista kan saknas och då blir det en sk Powder Puff. Det ser också ut som att anlag för lockighet kan saknas. Kinesernas nakengen är desamma som finns hos t ex peruaner.

Längst ner så har vi AHT - med en helt egen gen för nakenhet. Till skillnad från övriga nakenrasers gen som nedärvs dominant så nedärvs AHTs recessivt och gör hela hunden naken.

Ann-Katrin Johansson 

Etiketter: hud&päls, avel&genetik

NEJ...detta är en schematisk skiss över  SAMTLIGA hundar använda i AHT-aveln 1981-2001.


Den gröna pilen uppe till vänster pekar på Josephine - den tik som betraktas som rasens urmoder. Det är känt att sporadiskt funnits nakna valpar i Rat Terrier kullar tidigare men det var i och med Josephine man medvetet började avla på det nakna. Här och där finns det en gul stjärna - de markerar hårlösa hundar med okänd bakgrund - det skulle kunna vara nakna Rat Terriers.

Den här skissen visar på något som vi måste vara mycket medvetna om - vår ras har en mycket snäv genetisk bas och det ställer hårda krav på uppfödare och uppfödning. Det är helt avgörande för rasens framtid att all avel sker långsiktigt med noggrann planering och eftertanke. Till den dagen kommer då vi i Sverige har en avsevärt större population än vad vi har idag, den genetiska basen i landet byggts upp och  det finns en pålitlig efterfrågan på valpar så finns det inte utrymme för kullar som inte ingår i den långsiktiga planeringen. 

Klubbens uppfödare har ett nära samarbete i sin strävan att upprätthålla en avel som bygger på principerna och rekommendationerna i de för rasen fastställda rasspecifikta avelsstrategierna.

/Ann-Katrin Johansson

Etiketter: avel&genetik