Uppfödare

Är Du uppfödare, uppfyller kraven och vill vara med i uppfödarregistret - skicka dina uppgifter till Ann-Katrin på adress ordforande@raht.se

  • AHT/Rat Terrieruppfödare som är medlem i rasklubben/SKK och har ett i SKK registrerat kennelnamn är välkommen till klubbens uppfödarregister. Nya upppfödare är välkomna till registret när det finns planer på en första kull inom ett halvår och kullen annonseras under "Köpa hund".
  • Uppfödare från annat land som har registrerat kennelnamn i egna landets kennelklubb och är medlem i RAHT är också välkommen till uppfödarregistret.
  • Klubbens uppfödare ska följa RAS-dokumentets krav och rekommendationer om inte goda skäl föranleder avvikelser i enstaka fall. 
  • Uppfödare är skyldiga att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödning.
  • Rasklubben ansvarar inte för uppfödares lämnade uppgifter. 

Kennel Beachcrest, Nordmaling
Eva Söderqvist, 070-303 56 25 
eva@beachcrest.se 

Kennel DisaBelles, Odensbacken (Örebro)
Sara Andersson, 073 654 20 87,
sara.krut@gmail.com 

Kennel Feeorin, Uppsala
Ann-Katrin Johansson, 070 862 84 05
aht@kennelfeeorin.se

Kennel Rubynells, Kristinehamn
Jakop & Cherrie Granlund, 070-399 04 76
granlund37@gmail.com 

Kennel Toyshop, Stockholm
Anders Daniels, 070-266 73 24
anders.daniels@gmail.com

Kennel Viking Bull, Kaga (Linköping)
Tina Thegelström, 073 934 44 43
viking.bull@yahoo.se