Information till valpköpare

*Valpar och eventuella juniorer/vuxna hundar till salu hittar du HÄR
 

Råd och rekommendationer till dig som söker valp.

AHT är en ras under uppbyggnad och det är viktigt att all avel sker seriöst och långsiktigt med rasens bästa för ögonen. All avel måste ske noggrannt planerat i samarbete med andra uppfödare för att inte äventyra den genetiska spridningen. Dessvärre finns det inom AHT liksom andra raser uppfödare som inte verkar för rasens bästa, som står utanför SKK och som kanske inte följer lagar eller regler och avelsrekommendationer som normalt gäller för rasavel i Sverige. Läs mer om avel med AHT under Avel och Hälsa.

För ett tryggare köp rekommenderas valpköpare att vända sig till uppfödare som är medlemmar i SKK därför att

  • de har skyldighet att följa de regler, avtalsvillkor och generella avelsrekommendationer som normalt gäller för rasavel i Sverige samt  de rasspecifika avelsstrategier (bl a hälsotester) som gäller för rasen (SKK utför dock inga kontroller utan det är DU som köpare som måste försäkra dig om att rekommendationerna följts).
  • de är skyldiga att använda SKKs avtalsformulär vid överlåtelser vilket garanterar att Konsumentköplagen följs. 
  • Du som köpare kan vända dig till SKKs juridiska avdelning vid en eventuell tvist med uppfödaren.   
  • Rasklubben (RAHT) kontrollerar att rekommendationerna följts innan en kull får annonseras på klubbens sida - det ger alltså extra trygghet att vända sig till rasklubbens uppfödare. FRÅGA ALLTID om skälet till att en valpkull inte finns annonserad på klubbens hemsida. Det kan finnas goda skäl och det kan finnas mindre goda skäl - att inte ha genomfört rekommenderade hälsokontroller är aldrig ett gott skäl! Kontrollera alltid i SKKs Hunddata att föräldradjuren är patellakontrollerade och ögonlysta med godkänt resultat! 


Vi råder köpare som har för avsikt att köpa valp eller äldre hund från uppfödare som står utanför SKK att 

  • noggrant läsa igenom hela det avtal som uppfödaren presenterar och tänka över konsekvenserna av avtalet.
  • inte ingå något delägaravtal med uppfödaren
  • inte acceptera fodervärdavtal som innebär att uppfödaren har rätt till mer än 2 kullar på tik /6 parningar på hane. Ej heller "halvfoderavtal" som innebär att man betalar en del (max hälften) av normalt pris och uppfödaren har rätt till 1 kull på tik / 3 parningar på hane.
  • be om kontaktuppgifter till tidigare köpare och ta referenser
  • se upp med svensk uppfödare som säljer valpar med "papper" från annat register än SKK .

Valpar som inte registreras/stambokförs (har stamtavla från SKK) räknas som blandras och bör rimligen säljas till betydligt lägre pris än de stambokförda . 

Ta gärna kontakt med rasklubben om du har frågor kring dina planer på att köpa en AHT - oavsett om uppfödaren är medlem hos oss eller inte!