Klubbträff 2017-08-20

Söndagen den 20 augusti 2017 samlades ett 50-tal AHT-entusiaster vid Arboga Brukshundsklubb. Det var fjärde året som en träff arrangerades men första gången sedan rasklubben införlivats i SKK-organisationen. Som vanligt var alla med intresse för AHT välkomna – medlemmar likaväl som icke medlemmar.

Till vår stora glädje deltog i år även ILO med sin dotter Svea samt deras ägare i träffen. Ilo importerades till Sverige 2005 och var den första av rasen i Sverige. Ilo fick några kullar och flera av hennes avkommor kom tillsammans att bilda grunden för den svenska aveln. Ilo är idag en pigg och frisk 12-åring som vi hoppas få träffa fler gånger!

På programmet stod först utställningsträning med Annika Eriksson. Annika är aktiv i Svenska Terrier Brasilieroklubben och Östsvenska Terrierklubben.
En representant från Arboga Brukshundsklubb visade oss lite om hur Rallylydnad går till och några få vågade sig på att prova.

Under dagen erbjöds ägarna att få sina hundars mankhöjd mätt och intresset för detta var påfallande stort. De mätta hundarna låg alla inom standarden 30,5-40,5 cm och de flesta inom 34-38 cm. En hund låg på den nedre gränsen och ett par hundar på den övre. Intresset för att få hjälp med kloklippning var däremot ganska svalt.

Ytterligare en aktivitet, prova-på-agility var planerad men fick ställas in p g a instruktörens sjukdom.

Till lotteriet hade medlemmarna skänkt priser och det blev ett dignande prisbord. Det fanns såväl nysydda som begagnade hundkläder till salu och kaffet tillsammans med ett imponerande urval av kaffebröd stod framdukat hela dagen. De hungriga blev inte utan – det fanns även soppa med bröd och ost samt grillad korv av olika slag.

Det som ändå var det som uppskattades mest var den sociala samvaron – att få träffa andra hussar och mattar och deras hundar, diskutera likheter och skillnader mellan hundarna, se hundarna leka med varandra och helt enkelt umgås i det för dagen ganska fina vädret!

Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till att göra årets träff till en succé !!

/Ann-Katrin Johansson, ordf.
 

Etiketter: raht-träff

NakengenenDen här bilden är hämtad från en vetenskaplig rapport där man tittat på olika genvarianter som avgör pälsens utseende eller frånvaro av päls.

Kort hår är den ursprungliga pälstypen (högst upp) - sen kommer gen för strävhår, lockar,  lång päls som i olika kombinationer ger olika pälsstrukturer. Sen kommer de nakna - Chinese Crested har 4 olika mutationer som ger deras typiska utseende , de har anlag för long päls, strävhår och lockar samt för nakenhet utom på huvud, svans och tassar. Den sista kan saknas och då blir det en sk Powder Puff. Det ser också ut som att anlag för lockighet kan saknas. Kinesernas nakengen är desamma som finns hos t ex peruaner.

Längst ner så har vi AHT - med en helt egen gen för nakenhet. Till skillnad från övriga nakenrasers gen som nedärvs dominant så nedärvs AHTs recessivt och gör hela hunden naken.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897713/

Ann-Katrin Johansson 

Etiketter: hud&päls avel&genetik

Rapportera sjukdomar!

....varför det kanske någon undrar. Jo, därför att varken klubben eller de enskilda uppfödarna har möjlighet att ta hänsyn till och bekämpa ärftliga sjukdomar och defekter om de inte är kända!

Enstaka fall av ärftliga sjukdomar kan dyka upp i alla raser utan att det kan sägas att de är ett problem i rasen och det är inget som leder till generella hälsoprogram – men för berörda uppfödare dvs de som har besläktade hundar kan det vara viktigt att veta så att hänsyn till detta enda fall kan tas i den fortsatta aveln. Det kan handla om att ta vissa hundar ur avel, att undvika vissa kombinationer i framtiden etc. Det kan också komma en dag när det enstaka fallet inte längre är så ensamt i sitt slag. Det kanske rent av finns så många fall att det måste betecknas som ett problem för hela rasen och ett hälsoprogram behöver införas. Den dagen kanske det inte upptäcks och identifieras som ett problem om inte ägare/uppfödare rapporterat tidigare fall och sjukdomen kan fortsätta att spridas i allt snabbare takt.

Hur vet man om den egna hundens sjukdom är ärftlig? Svaret är – det kan man inte alltid veta! Vissa sjukdomar anses alltid ärftliga och andra kan vara ärftliga ibland och ibland förvärvade. Det finns också sjukdomar som kanske betraktats som icke ärftliga men när man ser den ansamlas i en viss släkt så måste man utgå från att någon form av ärftlighet finns med i bilden.

Har din hund någon sjukdom eller defekt – rapportera det till klubbens avelskommitte! Det är bara när vi ser ett samlat material som vi kan dra slutsatser om eventuellt nytt hälsoprogram eller i rådgivningsverksamheten avråda från enskilda parningskombinationer. Det är endast ägare och uppfödare som kan lämna information om en enskild hund och det är endast med informationslämnarens medgivande som informationen får användas vid rådgivning. Vid statistiska sammanställningar förekommer inga namn.

Det är vår förhoppning att alla ska inse vikten av att rapportera sjukdomar oh defekter och det innefattar även sådana som inte är ”farliga” som t ex navelbråck, tandbortfall eller kryptorchism hos hanhundar. Ögondefekter och hudåkommor är av största vikt att rapportera likaväl som leversjukdomar och andra sjukdomar på inre organ mm. Utan kunskap om i vilken utsträckning olika sjukdomar/ defekter förekommer och var anlagsbärarna finns kan vi inte göra så mycket åt problemen.

Till uppfödarna vill jag säga att det är ingen skam att ha fött upp en eller flera hundar med sjukdomar/ defekter – det är levande varelser vi jobbar med! Det är däremot oetiskt att inte bry sig om saken och inte försöka se till att det inte händer igen!

Vi hoppas alla inser vikten av öppenhet och kunskap i hälsofrågorna så vi med gemensamma ansträngningar kan verka för en frisk och sund ras.
//AnnKatrin Johansson

Etiketter: hälsa