Styrelsen samt övriga funktionärer 2018

Styrelsen vald vid RAHTs Årsmöte 10 mars 2018.
Blå namn är länkade till personens e-post.

Styrelsen

Ordförande
Jakop Granlund

Vice Ordförande
Marie Rönnberg

Sekreterare
Cherrie Granlund

Kassör
Thomas Ahlberg

Ledamot
Adam Lenert

Suppleant 1
Cilla Wenderlöf

Suppleant 2
Anna Rönnberg

Klubbens postadress: c/o Cherrie Granlund, Parkvägen 37, 68151 Kristinehamn

Ekonomi

Revisor
Britta Kjellin

Revisor
Vakant

Revisorsuppelant
Anna-Karin Olsson

Revisorsuppelant
Jana Hejdenberg

Valberedningen inför Årsmöte 2019

Sammankallande
Linda Eckelöv 

Ledamot
Marija Eriksson

Ledamot
Katarina Larsson

Avel - Utbildning - Utställning

Avelsansvarig
Cherrie Granlund

Utbildning & Aktiviteter
Adam Lenert

Utställning & Rasmonter 
Anna Rönnberg