Mötesprotokoll

Enligt rasklubbens stadgar §11, ska protokoll göras tillgängliga till medlemmar genom att till exempel publiceras på klubbens webbplats. Därför har den nya styrelsen valt att upprätta denna flik på hemsidan för detta ändamål. De kommer att publiceras med det senaste mötets protokoll överst.