Aktiviteter i klubbens namn

Skriv till Jakop Granlund  med uppgift om vem som arrangerar, var det ska äga rum och vad aktiviteten ska innehålla minst 2 veckor innan den tilltänkta dagen.

Aktiviteten ska annonseras i medlemsgruppen (FB) och  alla medlemmar ska vara välkomna men deltagarantalet kan begränsas.  

Aktivitet kan på begäran sponsras av klubben med 10kr/deltagare dock max 200kr såvida inte arrangören har andra intäkter från arrangemanget.

Har Du arrangerat en aktivitet i klubbens namn/sponsrad av klubben så förväntar vi oss en kort rapport och minst en bild som kan publiceras i "Läshörnan". Rapport och bilder skickas direkt till webredaktören(Ann-Katrin Johansson) Känner Du dig osäker på hur Du ska formulera dig, stava etc så hjälper webredaktören till!!)