Decker Giant/Deckers/Decker Line

Historia och utveckling

Milton Decker m. Deckers Towser & Deckers Stella Milton Decker m. Deckers Towser & Deckers Stella


Det började med en hund vid namn Henry. Denna Rat terrier hade alla de kvaliteer man kunde önska i en hund enligt jaktentusiasten Milton Decker.  Henry var en 14,5 kiloshund med rosettöron och som bestte enastående arbets- och jaktkvaliteer.  Han var intelligent med en härlig personlighet och en förträfflig familjehund.

Mr decker var så betagen i denna hund att han ville bevara hand egenskaper i nya generationer. Avelsarbetet påbörjades runt 1970. Han reste över större delen av USA på jakt efter de största Rat Terriers han kunde hitta för att införliva dem i sitt avelsmaterial. Genom att para Henry med de Rat Terriertikar han införlivat i kenneln hade aveln med the Decker Giant grundats.

Då det fanns en efterfrågan på större hundr vid denna tid kunde uppfödningen av en större storlek upprätthållas.

Mr decker lyckades med sina planer att skapa en större variant av Rat Terrier  och han lyckades även i målsättningen att få upprättstående öron på "the Decker Giants" som de snart kom att kallas.

Hundarna som producerades ur dessa linjer levde upp till förväntningrna. De var arbetsdugliga hundar och utmärkta allround jägare.  - skadedjur, småvilt och fågel och även vaktel i höglänt terräng. Vid behov apporterade de i vatten. De kunde även användas i jakt på vildsvin, rådjur, puma och björn.  Några har även använts vid Jaguarjakt i Centralamerika innan de listades som utrotningshotad art. de är utmärkta spårhundar.  The Decker Giant avviker sällan mer än 100 meter från föraren och kan även få bytet att vända tillbaka mot föraren.

Naturlig instinkt  gör dem värdefulla för bönder/farmare. Utan träning tar de snabbt och effektivt hand om gårdens skadedjur. Stående inför ett större antal möss än vad som fått plats i munnen har Decker Giants setts hålla fast andra med tassarna i väntan på sin tur.

The Decker Giant är inte endast en utmärkt jakthund. Då den normalt är tämligen tystlåten fungerar den bra i lägenhet och som skyddshund är den oöverträffad. De tenderar att inte skälla i onödan men ger  som trädskällare eller vakthund ifrån sig ett grovt skall.

Den genomsnittliga vikten för tikar är 8-12 kilo och för hanar 12-18 kg. Mankhöjden ligger vanligen mellan 40-48 cm. Genomsnittlig livslängd 15-16 år.

The Decker Giant har i stort sett samma temperament som övriga Rat Terriers men tenderar att vara mer reserverad och självständiga. De tre utmärkande kvaliteer som som finns hos Rat Terrier ses även på Decker linjerna.

1. En kompetent arbets/jakthund.
2. En underbar familjemedlem.
3. En alert vakthund som snabbt identifierar främlingar.

Milton Decker drog sig tillbaka från uppfödningen 1991 men hans dotter fortsätter fagerns verk. Det finns även ett antal uppfödare över hela USA som förvaltar linjerna.

Fritt översatt från en text sammansatt av DeckerLine-uppfödare.
Orginaltext: http://wildwood-deckers.tripod.com/index.html