Välkommen!

Här på RAHTs hemsida får du veta mer om våra två härliga raser, rat terrier och american hairless terrier (AHT). AHT finns även i pälsad variant.

Rahtbloggen är öppen för alla. Trevlig läsning!

Rahtbloggen

Rasklubben för Rat- och American Hairless Terrier


Alla medlemmar är välkomna till extra årsmöte online, lördagen den 28 november 2020

 Samtliga årsmöteshandlingar finns HÄR

Kallelse till Rasklubben för Rat- och American Hairless Terrier extra årsmöte 2020

 
På revisorernas begäran kallas samtliga medlemmar härmed till RAHT’s extra årsmöte den 28:e November 2020 för att välja ny styrelse och revisorer.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.
Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31:a oktober [sista dagen i månaden före kallelsen utfärdas] och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Ellinor Forsberg via info@ellyplump.se.
Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla namn på och kontaktuppgifter till den nominerade samt uppgift om vilken post nomineringen avser. Person kan endast nomineras till en post av följande:

1.       Ordförande
2.       Styrelseledamot/suppleant
3.       Revisor/revisorssuppleant

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.
Förslag på nomineringar skickas till Karin Stiverius Lundqvist via k.stiverius@gmail.com.
Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.
 
Vänliga hälsningar

Styrelsen och Revisorerna

Årets utställnings- 
och noseworkhund 2020 är inställda pga covid-19

Se vinnarna i
Årets utställningshund 2019
HÄR! 

VINTER!

Stötta våra raser med ditt medlemskap !
Mer info
HÄR

Postadress:
c/o Ellinor Forsberg 
Nygatan 2
268 71 Teckomatorp

webmaster@raht.se

Faktureringsadress:
Helena Borgenstrand, Enocksvägen 7 
59096 Överum

Org.nr: 802475-9931

Ansvarig utgivare:
Ellinor Forsberg utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn:
Rasklubben för rat- och american hairless terrier, raht.se. 

Hantering av personuppgifter