ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND - RAHT

REGLER FÖR TÄVLINGEN ÅRETS RAT OCH ÅRETS AHT:

Tävlingen syftar till att få fram årets utställningshund varje kalenderår. Då RAHT organiserar två raser delas separata priser ut i de två raserna. 

Klasser/De pris som utses är: 
Årets hane 
Årets tik 
Årets valp 
Årets veteran 
Årets uppfödare 

Utmärkelse till vinnande hundar i respektive klass delas ut på årsmötet varje år. 

Hur tävlingen går till: 
De fem bästa utställningsresultaten för deltagande hund räknas (har du exempelvis ställt ut på sju utställningar räknas alltså dina fem bästa resultat). De resultat som anges på SKKs hunddata räknas. Detta är för att tävlingen inte ska premiera mest ställda hund utan bästa utställningshund. 

Endast resultat från officiella utställningar (Nationella, Internationella och Nordic) i Sverige räknas. 

Resultaten hämtas från SKKs hunddata. Med undantag för deltagande i ”bästa valp” behöver du alltså inte göra något själv för att delta. valpklass alltid är inofficiell anges inte resultaten på hunddata. Därför krävs att deltagarna själva skickar in sitt resultat (utställning, kopia kritik, ägares namn, antal deltagande valpar) till klubbens representant. 

Poäng beräknas efter kalenderår, 1 januari till 31 december. 

Vem kan delta? 
Tävlingen för årets AHT/RAT är öppen för alla American Hairless Terriers och Rat Terriers vars ägare är medlemmar i RAHT och medlemsavgiften varit klubben tillhanda senast på dagen för utställning. Icke medlemmar anges ej i resultatlistorna, men räknas in i poängberäkningens antal slagna hundar. 

Den ägare som inte har hundens ägare registrerat ”synligt” på SKKs hunddata måste skicka in en kopia på köpekontrakt eller dylikt för att styrka ägandeskapet. Detta då alla data hämtas från SKKs hunddata.
 

Undantagsregler för 2018 
Då tävlingen introduceras mitt i ett kalenderår gäller undantagsregler för 2018. Alla resultat för kalenderåret 2018 gäller för de hundar vars ägare betalat in medlemsavgiften senast 2018-05-30. Därefter gäller ordinarie regler. 2018 räknas alla resultat för kalenderåret precis som vanligt. Undantaget gäller alltså medlemskap i rasklubben RAHT. 


Poängberäkning: 
Resultaten följer hunden och har alltså ingenting med att göra med vilken handler hunden har så länge ägaren är medlem i RAHT.

ResultatPoäng
Sufficient1
Good2
Very Good3
Excellent5
CK10
BIR30  (1)
BIM25  (2)
BH-2, BT-220  (2)
BH-3, BT-315  (2)
BH-4, BT-420  (2)
BIG 120
BIG 216
BIG 314
BIG 412
BIS 120
BIS 218
BIS 316
BIS 414

(1) + 1 poäng/besegrade i rasen 
(2) + 1 poäng/besegrade av samma kön 
Alla poäng för varje resultat läggs samman. 
En hund som blir BIS 1 får alltså 5+10+30+XX(antal besegrade i rasen)+20+20 = minst 85 poäng. En tik som exempelvis blivit placerad som 3:e bästa tik på en utställning med 6 deltagande vuxna tikar får då 5+10+3=13 poäng. 

Regler för kategorin bästa uppfödare: 
För kategorin ”bästa uppfödare” räknas de resultat samman för de deltagande hundar där uppfödaren anges i SKKs hunddata. På samma sätt som i övriga kategorier räknas de fem bästa resultaten för deltagande hundar, vilka sedan läggs samman i en totalsumma (oavsett antal hundar). Om uppfödaren exempelvis haft 10 deltagande hundar räknas dessas individuella resultat samman. Uppfödaren måste vara medlem i RAHT. 

Redovisning av ställning och resultat: 
Då kalenderårets sista utställning hållits och rapporterats i SKKs hunddata redovisas vinnarna på rasklubbens hemsida. Uppdatering av pågående ställning kommer att göras via rasklubbens hemsida och Facebookgrupp kontinuerligt under året, ca 3-4 ggr/år. Endast medlemmars resultat visas. 

Inskickande av uppgifter och frågor: 
För uppgifter om ägande (för de hundar vars ägare inte medgivit att ägandeskapet visas i hunddata) samt resultat på officiella utställningar för valpar skickas dessa 2018 till: 
Jörgen Lundqvist – handling.lundqvist@gmail.com