Förarbete

Sommaren 2013 påbörjade några AHT-vänner arbetet med att formulera stadgar, avelsstrategier, grundregler mm i syfte att bilda en rasklubb för American Hairless Terrier.

Senare delen av augusti och september jobbades det flitigt med dokumenten och fram i oktober påbörjades rekryteringen av fler intresserade - och denna gång lyckades det att få ihop tillräckligt många för att klara av det grundläggande klubbarbetet med styrelse, avelsfrågor, hemsida, medlemsblad mm.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter