Vi har nu ett Organisationsnummer!

Ännu ett steg har tagits i KAHTS historia! Klubben är nu officiellt registrerad hos skatteverket! Nu återstår endast ett kontonummer för att vi ska kunna bli medlemmar! En särskild inbjudan kommer när det är möjligt, INOM KORT!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter