Information om Rat Terrier

Vi har lagt upp en sida med information om Rat Terrier som är ursprungsras till American Hairless Terrier. Det är fortfarande tillåtet att utavla AHT med Rat Terrier - avkomman registreras i AKC som AHT.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter