Årsmöte 2015

Datum & tid för årsmöte 2015 är 28 februari 14.00. Mötet genomförs via FB-gruppen för medlemmar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 februari 2015. Kontakta valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbarbetet eller vill föreslå någon annan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter