Ändringar & tillägg i Hälsoprogrammet mm

På årsmötet 2015-02-28 fattades en del viktiga beslut som att införliva Rat Terrier i klubbens verksamhetsområde samt en del ändringar och tillägg i Hälsoprogrammet mm. En del ändringar i styrelsens sammansättning mm kan ses under KAHTS i menyn.

Då Rat Terrier är ursprungsras till AHT och fortfarande är en viktig del i aveln samt att vi nu har ett par Rat Terriers i landet är det en naturlig utveckling av klubbens verksamhet.

För att bevara AHT som en frisk ras är det av största vikt att såväl uppfödare som enskilda hanhundsägare tar stort ansvar för rasens hälsa genom att följa Grundreglerna och klubbens hälsoprogram samt övriga avelsrekommendationer. 

  • Då det visat sig att en del ärftliga ögondefekter förekommer i rasen ska nu alla avelsdjur vara ögonlysta innan parning. Minimum av hälsoundersökningar inför parning är nu alltså - primär linsluxation (PLL), knäleder (patella) samt ögon. De hanhundar som redan fins med i hanhundslistan får stå kvar men har fått fram till och med 31/8 på sig att genomföra ögonlysning.
  • Förtydliganden i Hälsoprogrammet har gjorts så det på bättre sätt framgår att det handlar om krav och inte rekommendationer.
  • En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt avelsarbete avseende hälsofrågorna är öppenhet! Hälsoresultat måste redovisas och eventuella fall av ärftliga eller misstänkt ärftliga sjukdomar/defekter rapporteras. Uppfödare ska hädanefter skicka kopia av alla undersökningsresultat till avelskommittén för publicering på hemsidan för att få valphänvisning via klubben. Med alla menas även undersökningar som utförts utom hälsoprogrammet som t ex höftledsröntgen, gallsyrebelastning mm. Avelskommittén ska utarbeta rutiner för publiceringen.
Med ovanstående tillägg i Hälsoprogrammet har KAHTS nu samordnat sitt program med den finska rasklubben SAKATE.

 
​Läs mer !

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter