Hälsoresultat

Det är nu obligatoriskt för uppfödare att publicera hälsoresultat på sina hundar för att få annonsera valpar på klubbens hemsida - för övriga AHT-ägare är det frivilligt. från klubbens sida ser vi helst att så många som möjligt hälsotestar sina hundar och publicerar alla resultat. Det ger värdefull kunskap för planering av framtida avel! Resultaten ligger under "Avel & Hälsa" i menyn.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter