Välkommen!

Här på RAHTs hemsida får du veta mer om våra två raser, rat terrier och american hairless terrier (AHT). AHT finns även i pälsad variant.

Nyhet

Ny text om rasernas historik i Sverige, med bilder! Det gäller främst AHT - se vidare under "AHT" respektive "Rat terrier" i menyn.

Månadens vinnarbildKOMMER SNART!! 
 

Årets utställnings- 
och noseworkhund 2020 är inställda pga covid-19

Se vinnarna i
Årets utställningshund 2019
HÄR! 

VINTER!

Stötta våra raser med ditt medlemskap !
Mer info
HÄR

Postadress:
c/o Ellinor Forsberg 
Nygatan 2
268 71 Teckomatorp

webmaster@raht.se

Faktureringsadress:
Helena Borgenstrand, Enocksvägen 7 
59096 Överum

Org.nr: 802475-9931

Ansvarig utgivare:
Ellinor Forsberg utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn:
Rasklubben för rat- och american hairless terrier, raht.se. 

Hantering av personuppgifter