Information till dig som söker hund.

För ett tryggare köp rekommenderas valpköpare att vända sig till uppfödare som är medlemmar i SKK därför att:

  • De har skyldighet att följa de regler, avtalsvillkor och generella avelsrekommendationer som normalt gäller för rasavel inom Svenska Kennelklubben (SKK). SKK faställer dessutom avelsrekommendationer (bl a hälsotester) som gäller för rasen. SKK utför dock inga kontroller utan det är DU som köpare som måste försäkra dig om att rekommendationerna följts.
  • De är skyldiga att använda SKKs avtalsformulär vid överlåtelser vilket garanterar att Konsumentköplagen följs. 
  • Du som köpare kan vända dig till SKKs juridiska avdelning vid en eventuell tvist med uppfödaren.