Information till dig som söker hund.

AHT är en ras under uppbyggnad och det är viktigt att all avel sker seriöst och långsiktigt med rasens bästa för ögonen. För ett tryggare köp rekommenderas valpköpare att vända sig till uppfödare som är medlemmar i SKK därför att:

  • De har skyldighet att följa de regler, avtalsvillkor och generella avelsrekommendationer som normalt gäller för rasavel inom Svenska Kennelklubben (SKK). SKK faställer dessutom avelsrekommendationer (bl a hälsotester) som gäller för rasen. SKK utför dock inga kontroller utan det är DU som köpare som måste försäkra dig om att rekommendationerna följts.
  • De är skyldiga att använda SKKs avtalsformulär vid överlåtelser vilket garanterar att Konsumentköplagen följs. 
  • Du som köpare kan vända dig till SKKs juridiska avdelning vid en eventuell tvist med uppfödaren.