Rasspecifika avelsstrategier - American hairless terrier

Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) en handlingsplan med ambitionen att hjälpa uppfödare med en god och långsiktig hållbar avel. Tanken är även att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som en konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen idag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Vi rekommenderar att alla American hairless terrier uppfödare läser igenom hela Ras dokumenetet genom att klicka på PDF filen. Men nedan följer några utdrag ur RAS avelsstrategier som är viktiga att känna till:

  • Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25% ska undvikas. 
  • Upprepning av avelskombinationer ska undvikas. 
  • Rekommenderad lägsta ålder för användning i avel är 24 månader för såväl tikar som hanar. Det är också först vid den åldern som Rat Terrier kan anses uppvisa en vuxen individs fysiska mognad och beteende. 
  • Ögonlysning utförd av veterinär med specialistkompetens bör göras innan en hund tas i avel och tidigast då hunden uppnått 18 månaders ålder. 
  • Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan parning. 
  • Dokumenterat resultat från patellaundersökning, utförd efter 12 månaders ålder, bör finnas innan parning. Undersökningen ska vara utförd av veterinär med specialistkompetens och vara utan anmärkning dvs 0/0.
  • Hund med allergi eller hudförändringar som är bestående med besvärande klåda, juvenil generell demodikos eller annat ärftligt hudproblem får ej användas i avel. 
  • I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt temperament användas. 
  • I avel bör endast hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition användas. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Hund med allvarliga eller diskvalificerande fel bör ej användas i avel. 


Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se