Rasspecifika avelsstrategier - Rat terrier

Den rasspecifika avelsstrategin, RAS, är handlingsplanen för aveln inom en specifik ras. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer avelsrekommendationer för god hälsa, funktion och exteriör. Den beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. RAS råd om ett hållbart avelsarbete hjälper uppfödare att sätta upp, och prioritera, sina avelsmål. 

Alla Rat terrier uppfödare ska givetvis vara väl insatta i hela Ras dokumentets innehåll och rekommendationer, men nedan följer några utdrag ur RAS avelsstrategier som är viktiga att känna till:

  • Parningskombinationer som ger en inavelskoefficient på mer än 6,25% ska undvikas. 
  • Upprepning av avelskombinationer ska undvikas. 
  • Rekommenderad lägsta ålder för användning i avel är 24 månader för såväl tikar som hanar. Det är också först vid den åldern som Rat Terrier kan anses uppvisa en vuxen individs fysiska mognad och beteende. 
  • Ögonlysning utförd av veterinär med specialistkompetens bör göras innan en hund tas i avel och tidigast då hunden uppnått 18 månaders ålder. 
  • Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan parning. 
  • Dokumenterat resultat från patellaundersökning, utförd efter 12 månaders ålder, bör finnas innan parning. Undersökningen ska vara utförd av veterinär med specialistkompetens och vara utan anmärkning dvs 0/0. 
  • I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt temperament användas. 


Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se