Information till uppfödare

Gå direkt till Annonsera valpkull

Stå med i uppfödaregistret

Är Du uppfödare, uppfyller kraven och vill vara med i uppfödarregistret - skicka dina uppgifter till webmaster@raht.seGenom att skicka in dina uppgifter och skriva att du önskar stå med på denna lista samtycker du till att dina insönda personuppgifter publiceras.

  • AHT/Rat Terrieruppfödare som är medlem i rasklubben/SKK och har ett i SKK registrerat kennelnamn är välkommen till klubbens uppfödarregister. Nya upppfödare är välkomna till registret när man har en tik lämpad för avel som fyllt 18 månader och det finns planer på en första kull efter att hon fyllt 2 år.
  • Uppfödare från annat land som har registrerat kennelnamn i egna landets kennelklubb och är medlem i RAHT är också välkommen till uppfödarregistret på samma villkor som svenska uppfödare. 
  • Klubbens uppfödare ska följa RAS-dokumentets krav och rekommendationer om inte goda skäl föranleder avvikelser i enstaka fall. 
  • Uppfödare är skyldiga att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödning.
  • Rasklubben ansvarar inte för uppfödares lämnade uppgifter. 

 

Annonsera valpkull

  • För att som kennel få valphänvisning via klubben krävs att uppfödaren är medlem i RAHT. I de fall det finns flera ägare av tik eller flera innehavare av kennelnamn ska samtliga vara medlemmar i SKK och RAHT (fullbetalande eller familjemedlem).
  • Att SKK's grundregler har följts, som till exempel att en tik måste vara minst 18 mån vid parning. (RAHT's starka rekommendation baserat på RAS är 24 månader).
  • Genom att skicka in dina uppgifter och skriva att du önskar få valphänvisning samtycker du till att dina insända personuppgifter publiceras.

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se