Styrelse, revisorer och valberedning

Kontakt: Namnen är länkade till personens e-post.

Ordförande
Ellinor Forsberg

Vice ordförande
Åsa Känngård

Sekreterare
Sandra Blomqvist

Ledamot
Emmy Engström

Ledamot
vakant

Ledamot
Anna Granlund

Suppleant
Emma Ryberg

Suppleant
Jennifer Johansson

Adjungerad kassör

Catrine Holmberg

Revisorer
Daniel Brosius, sammankallande
Kia Tuunanen
Revisorssuppleanter
Max Birath
Jörgen Lundqvist

Funktionärer utsedda av styrelsen

Aktivitetskommitté
Sandra Blomqvist - sammankallande
Anna Granlund
My Flodström
Jennifer Johansson

Medlemsansvarig

Ellinor Forsberg

Utbildningsansvarig
My Flodström

Årets utställningshund
Jörgen Lundqvist

Årets noseworkhund
Ulla Falk Wallberg

Webansvarig
Ann-Katrin Johansson