Styrelsen samt övriga funktionärer 2020

Kontakt: Namnen är länkade till personens e-post.

Tillförordnad ordförande
Ellinor Forsberg

Sekreterare
Johan Forsberg

Adjungerad kassör

Helena Borgenstrand

Valberedning
Karin Stiverius Lundqvist, sammankallande
Maria Birath
Catrine Holmberg

Avelskommitte
Ellinor Forsberg, sammankallande
Catrine Holmberg
Madeleine Jönér

Monterkommitté

Karin Stiverius Lundqvist, sammankallande
Ellinor Forsberg

Revisorer
Daniel Brosius, sammankallande
Madeleine Jönér
Max Birath, suppleant

Medlems- & utställningsansvarig

Ellinor Forsberg

Årets utställningshund
Jörgen Lundqvist
Årets noseworkhund
Ulla Falk Wallberg

Utbildning & aktiviteter