Årsmöteshandlingar 2020

Balansrapport

Resultaträkning

Revisorernas berättelse

Styrelsens rapport om uppdrag

Förslag till verksamhetsplan

Förslag till rambudget

Valberedningens förslag

Övriga ärenden
En motion från styrelsen