Rasstandard för American Hairless Terrier

Ursprungsland/hemland: USA
Användningsområde: Sällskapshund
Klassifikation: Grupp 3, ej erkänd av FCI


Bakgrund/ändamål: Förfäderna till american hairless terrier avlades för att jaga råttor och övriga skadedjur. Avsaknad av päls gör dem olämpliga för de flesta jaktaktiviteter. Den har dock behållit en stark jaktinstinkt och utmärker sig i många andra aktiviteter och sporter.

Helhetsintryck: Rasen skall vara liten till medelstor med torr muskulatur och vara aktiv. Benstommen skall vara medelkraftig, inte så tung att den verkar grov eller så lätt att den verkar klen. Den skall också harmoniera med hundens proportioner.

Viktiga måttförhållanden: Kroppen skall vara rektangulär, dvs. något längre än hög, som 10:9, mätt från skulderleden till sittbensknölen och från manken till marken.

Uppförande/karaktär: Rasen skall vara energisk, alert, nyfiken och lättlärd. Om de socialiseras och tränas tidigt utvecklas de till utmärkta sällskapshundar och visar stor tillgivenhet för sin ägare och familj. Rasen skall inte sparra andra hundar på utställning.

Huvud: Huvudet skall vara trubbigt kilformat både framifrån och från sidan sett. Det skall vara proportionerligt till kroppsstorleken.

Skalle: Skallpartiet skall vara brett, något välvt och lätt smalna av mot nospartiet. Skallen och nospartiet skall vara lika långa.

Stop: Stopet skall vara måttligt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara enfärgat svart eller av annan färg.

Nosparti: Nospartiet skall vara välmejslat och avsmalna något från stop till nostryffel. Det skall vara väl utfyllt under ögonen.

Läppar: Läpparna skall vara strama, torra och inte hängande. Pigmentet skall harmoniera med nostryffelns pigment.

Käkar/tänder: Käkarna skall vara kraftfulla. Tänderna skall vara vita och starka. Saxbett. Tångbett accepteras. Avsaknad av premolarer skall inte bestraffas.

Kinder: Kinderna skall ha god muskulatur.

Ögon: Ögonen skall vara uttrycksfulla, snett placerade, runda, aningen framträdande men måttliga i storlek. Färg varierar beroende på kroppsfärgen från mörkaste brunt till bärnstensfärg och hasselnötsbrunt. Bruna ögon önskas så mörka som möjligt. Bärnstensfärgade ögon är tillåtna hos blå hundar. Blå ögon är endast accepterat hos blå och blåfawn hundar, men grå ögonfärg föredras. Ögonkanternas pigment skall överensstämma med nostryffelns färg. Ofullständigt pigment på ögonkanter är tillåtet bara när hudens/pälsens färg runt ögon är vitt. Uttrycket skall vara alert, nyfiket och klokt.

Öron: Öronen skall vara placerade på yttre delen av skallen och vara V-formade. Ståndöron föredras, men vikta eller helt nedvikta öron är accepterade. Öronen skall bäras synkront.

Hals: Halsen skall vara torr, medellång, ha torr muskulatur, vara lätt välvd och smalna aningen från skuldrorna till huvudet. Den skall harmoniskt övergå i de väl tillbakalagda skuldrorna.


Kropp

Överlinje: Rygglinjen skall vara stark och plan, både i stående och i rörelse.

Rygg: Ryggen skall vara bred och stark

Ländparti: Länden skall vara måttligt kort, svagt välvd och muskulös.

Kors: Korset skall vara svagt sluttande.

Bröstkorg: Revbenen skall sträcka sig långt bakåt och vara väl välvda från ryggraden och forma en bred, stark rygg. Revbenen välvs sedan ned och under kroppen och bildar därmed ett kroppsdjup som når till eller alldeles nedanför armbågarna. Bröstkorgen skall vara väl utfylld mellan frambenen, dock måttligt bred framifrån sett. Förbröstet skall från sidan sett endast sträcka sig likt en grund oval framför frambenen.

Underlinje och buk: Buken skall vara måttligt uppdragen.

Svans: Svansen skall nå nästan till hasorna och dess överlinje följa korsets. Den skall vara tjock vid roten och avsmalna mot spetsen. Svansen bärs uppåt i en lätt båge när hunden är alert och får bäras horisontellt eller uppåt i en lätt kurva när hunden rör sig. Svansen på den hårlösa varianten får inte kuperas. Svanskupering på den behårade varianten är tillåten men inte nödvändig.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.


Extremiteter

Framställ helhet: Framställets vinklar skall harmoniera med bakställets vinklar.

Skulderblad: Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda med spetsarna tämligen nära varandra vid manken. Skuldrorna skall ha torr muskulatur.

Överarm: Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen och vinklade ungefär 90 grader mot dessa.

Armbåge: Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen.

Underarm: Frambenen skall vara starka och raka från alla sidor sett. De skall ha stark benstomme.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara starka, korta och nästan lodräta.

Framtassar: Framtassarna skall ha något oval form och vara kompakta. De två mittersta tårna skall vara aningen längre än de övriga tårna. Tårna får vara väl särade men tassarna får inte vara platta eller lösa. Sporrar får tas bort.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige.

Bakställ helhet: Bakstället skall vara muskulöst. Vinklarna skall harmoniera med framstället.

Lår: Lårbenet skall vara ungefär lika långt som underbenet.

Knäled: Knälederna skall vara välvinklade.

Underben: Underbenet skall vara ungefär lika långt som lårbenet.

Has/hasled: Hasorna skall vara låga. 

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara korta, starka och lodrätt ställda. Bakifrån sett skall de vara parallella.

Baktassar: Baktassarna skall ha något oval form och vara kompakta. De två mittersta tårna skall vara aningen längre än de övriga tårna. Tårna får vara väl särade men tassarna får inte vara platta eller lösa. Sporrar skall tas bort.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige.

Rörelser: Rörelserna skall vara jämna och fria med god räckvidd fram och gott påskjut bak. Frambenen skall röra sig utan någon antydan till hackney-steg och bakstället skall ha kraftigt påskjut med  flexibla hasor. Rasen skall röra sig smidigt med en käck utstrålning som visar en hund som är vig, stark och snabb. Benen skall varken vridas in- eller utåt och tassarna skall inte korsas eller komma i vägen för varandra. Ryggen skall vara stark och plan även när hunden rör sig.


Hud och päls

Hud: Huden hos den hårlösa varianten skall kännas slät och varm vid beröring.

Pälsstruktur: Rasen  finns både som hårlös och bepälsad.
Bepälsad: Pälsen skall finnas på hela hunden och vara kort, slät, tät och glansig. Morrhåren tas inte bort.
Hårlös: Valpar föds med ett mjukt, rudimentärt dun, s.k. födelsepäls. Denna täcker vanligtvis hela kroppen men försvinner med tiden och valpar skall vara fullkomligt hårlösa när de är ungefär 8–10 veckor. En vuxen hårlös hund skall vara hårlös med undantag av morrhår på ögonbryn och nosparti. Kort, mycket fint fjun får finnas på kroppen på en vuxen hund. Huden skall kännas slät och varm vid beröring.

Färg: Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna utom merle och albino.

Mankhöjd: Idealmankhöjd hos både hanhundar och tikar skall vara 30,5–40,5 cm. Trots att korrekt storlek är mycket viktigt är typen viktigare.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

 • Alltför tung eller alltför tunn benstomme.
 • Övervikt.
 • Djupt stop.
 • Snipigt nosparti.
 • Helt eller delvis avpigmenterad nostryffel.
 • Över- eller underbett.
 • Rosenöron, lätta öron, ståndöron med inåtböjda sidor (”tulpanöron”), ojämnt burna öron.
 • Svans som är böjd, ringlad eller inrullad. 
 • Sporrar på bakbenen.
 • Tassar som är platta eller lösa.


Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige.

Allvarliga fel

 • Äppelhuvud.
 • Päls som inte täcker hela kroppen på den bepälsade varianten.


Diskvalificerande fel

 • Aggressiv eller extremt skygg.
 • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
 • Hängande öron.
 • Svanslöshet; kuperad svans hos den hårlösa varianten.
 • Merlefärg.
 • Albinism.
 • Hos den bepälsade varianten: sträv, raggig eller lång päls.


Nota bene: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Standard fastställd av American Kennel Club 2010-03-09
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-02-07