Bli medlem!

Varför bli medlem? För att stötta rasen och det arbetete som rasklubben gör i samarbete med uppfödarna för att bevara rasen frisk och sund, och sprida kännedom om den. Och det är medlemmarna som gör klubben. Vi jobbar åt er och för er! :) 

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning och därför kan betalning av medlemsavgift endast göras via Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning.
 
Årsavgifter: 
Fullbetalande medlem 250 kr |  
Familjemedlem 50 kr (2018 ut)
Medlemskap gäller ett år från inbetalning.

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring eller avsluta medlemskap klicka här.

Gåvo-/Valpköparmedlemskap

Uppfödare som är medlem kan ge valpköpare/fodervärd ett medlemskap i direkt anslutning till överlåtelsen. Möjligheten att ge bort ett medlemsskap gäller så länge valpen är under 9 månader. Medlemskap kan även ges till fodervärd vid överlåtelse av importerad valp/vuxen hund. Gåvo-/valpköparmedlemsskap kan endast ges till köpare som inte redan är medlem.
Uppfödare:  Anmäl valpköparmedlemsskap HÄR.  Avgiften för gåvo-/valpköparmedlemskap är 100 kr.

Medlemmar inbjuds till klubbens FB-grupp för medlemmar där man kan ta upp frågor som rör rasen och där styrelsen löpande informerar. 

Listor på nya medlemmar får vi en gång per månad så det kan ibland ta några veckor efter inbetalning innan insläpp. 

Kallelse till årsmöten läggs upp på hemsidan och i FB-gruppen för medlemmar samt skickas per e-post till medlemmarna. Årsmöte hålls alltid i mars. 

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se