Styrelsen samt övriga funktionärer 2018

Styrelsen vald vid RAHTs Årsmöte 10 mars 2018.
Kontakt: Namnen är länkade till personens e-post.

Styrelsen

Ordförande
Jakop Granlund

Kassör
Thomas Ahlberg

Sekreterare
Cherrie Granlund

Ledamot
Adam Lenert

Vice Ordförande, suppleant
Cilla Wenderlöf

Vakant
En ledamot
En suppleant

Klubbens postadress: c/o Cherrie Granlund, Parkvägen 37, 68151 Kristinehamn
Klubbens organisationsnummer: 802475-9931

Ekonomi

Revisor
Britta Kjellin

Revisor
 

Revisorsuppelant
Anna-Karin Olsson

Revisorsuppelant
Jana Hejdenberg

Valberedningen inför Årsmöte 2019

Sammankallande
Linda Eckelöv 

Ledamot
Marija Eriksson

Ledamot
Katarina Larsson

Avel - Utställning - Utbildning & Aktiviteter

Avelsansvarig
Cherrie Granlund

Rasmonter
Cherrie Granlund
Karin Lundqvist
Raija Saikkonen

Årets Utställningshund
Jörgen Lundqvist

Utbildning & Aktiviteter
Adam Lenert

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se
Ansvarig utgivare: Jakop Granlund, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn: Rasklubben för Rat- och American hairless terrier, raht.se.