Styrelsen samt övriga funktionärer 2019

Styrelsen vald vid RAHTs Årsmöte 29 februari 2020.
Kontakt: Namnen är länkade till personens e-post.

Styrelsen

Tillförordnad ordförande
Ellinor Forsberg

Vice tillförordnad ordförande

Stefania Tjernberg

Sekreterare
Johan Forsberg

Adjungerad kassör

Helena Borgenstrand

Klubbens postadress: c/o Ellinor Forsberg, Nygatan 2,
268 71 Teckomatorp
Faktureringsaddress: Helena Borgenstrand, Enocksvägen 7, 59096 Överum
Klubbens organisationsnummer: 802475-9931

Revisorsgruppen

Revisor
Sammankallande

Daniel Brosius

Revisorsuppelant
Max Birath

Revisorsuppelant
 

Valberedningen inför Årsmöte 2021

Sammankallande
Karin Stiverius Lundqvist

Ledamot
Maria Birath

Avelskommitté

Sammankallande
Ellinor Forsberg

Ledamot
 

Monterkommitté

Sammankallande
Karin Stiverius Lundqvist

Ledamot
 

Ledamot

Övrigt

Medlemsanvarig
Ellinor Forsberg

Media ansvarig
Ellinor Forsberg

Utställningsansvarig
 

Utbildning & Aktiviteter
Stefania Tjernberg

Årets Utställningshund
Jörgen Lundqvist

Årets Noseworkhund
Ulrika Falk Wallberg 

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se
Ansvarig utgivare: Ellinor Forsberg utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn: Rasklubben för Rat- och American hairless terrier, raht.se.