Styrelsen samt övriga funktionärer 2019

Styrelsen vald vid RAHTs Årsmöte 24 mars 2019.
Kontakt: Namnen är länkade till personens e-post.

Styrelsen

Ordförande
Jakop Granlund

Sekreterare
Cherrie Granlund

Ledamot
Adam Lenert

Ellinor Forsberg - ledamot
Stefania Tjernberg - ledamot
Raija Saikkonen - ledamot

Johan Forsberg - suppleant
Andreas Tjernberg - suppleant

Bilder och e-post till de nya ledamöterna och suppleanterna, samt uppdrag i styrelsen kommer läggas upp så snart som möjligt :)

Klubbens postadress: c/o Cherrie Granlund, Parkvägen 37, 68151 Kristinehamn
Klubbens organisationsnummer: 802475-9931

Ekonomi

Revisor
Daniel Brosius

Revisor
Jana Hejdenberg

Revisorsuppelant
Max Birath

Revisorsuppelant
Anna-Karin Olsson

Valberedningen inför Årsmöte 2019

Sammankallande
Marija Eriksson

Ledamot
Catrine Holmberg

Ledamot
Katarina Larsson

Avel - Utställning - Utbildning & Aktiviteter

Avelsansvarig
Cherrie Granlund

Rasmonter
Cherrie Granlund
Karin Lundqvist
Raija Saikkonen

Årets Utställningshund
Jörgen Lundqvist

Utbildning & Aktiviteter
Adam Lenert

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se
Ansvarig utgivare: Jakop Granlund, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn: Rasklubben för Rat- och American hairless terrier, raht.se.