Styrelsen samt övriga funktionärer 2019

Styrelsen vald vid RAHTs Årsmöte 24 mars 2019.
Kontakt: Namnen är länkade till personens e-post.

Styrelsen

Ordförande
Jakop Granlund

Vice ordförande
Ellinor Forsberg

Sekreterare
Cherrie Granlund

Kassör
Raija Saikkonen

Förste suppleant
Johan Forsberg

Andre suppleant

Andreas Tjernberg

Klubbens postadress: c/o Cherrie Granlund, Parkvägen 37, 68151 Kristinehamn
Faktureringsaddress: Raija Saikkonen, Stenhålt 430, 44292 Romelanda
Klubbens organisationsnummer: 802475-9931

Revisorsgruppen

Revisor
Sammankallande

Daniel Brosius

Revisor
Jana Hejdenberg

Revisorsuppelant
Max Birath

Revisorsuppelant
Anna-Karin Olsson

Valberedningen inför Årsmöte 2020

Sammankallande
Karin Stiverius Lundqvist

Ledamot
Catrine Holmberg

Ledamot
Maria Birath

Avelskommitté

Sammankallande
Cherrie Granlund

Ledamot
Ellinor Forsberg

Ledamot
Stefania Tjernberg

Ledamot
Jakop Granlund

Ledamot
Catrine Holmberg

Monterkommitté

Sammankallande
Cherrie Granlund

Ledamot
Karin Stiverius Lundqvist

Ledamot
Raija Saikkonen

Ledamot

Övrigt

Medlemsanvarig
Ellinor Forsberg

Media ansvarig
Cherrie Granlund

Utställningsansvarig
Jakop Granlund

Utbildning & Aktiviteter
Stefania Tjernberg

Årets Utställningshund
Jörgen Lundqvist

Årets Noseworkhund
Ulrika Falk Wallberg 

Kontakta Webmaster: webmaster@raht.se
Ansvarig utgivare: Jakop Granlund, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn: Rasklubben för Rat- och American hairless terrier, raht.se.