Styrelsemöten

Enligt rasklubbens stadgar §11, ska information om det som beslutats vid styrelsemöten göras tillgängligt för medlemmarna genom att till exempel skriva och berätta om det här på klubbens webbplats. Därför har vi denna sida där ni kan hålla er uppdaterade om detta.

2018-09-02
Styrelsen har fattat beslut om ändringar för regler gällande uppfödarlista och valphänvisning. Ändringarna finns nu på hemsidan.

2018-06-20
Cilla Wenderlöf valdes till vice ordförande.
Styrelsen beslutade skaffa ett utgivarbevis för RAHT hemsida i enlighet med Svenska kennelklubbens rekommendation.
Medlemskonferens om Avel i numerärt små raser ska anordnas i höst.
Styrelsen beslutade också om att tillsätta en kommitté som ska ansvara för att ordna med en rasmonter.

2018-04-24
Styrelsen beslutade enhälligt att införa Årets utställningshund med Jörgen Lundqvist som ansvarig.

2018-04-14
Styrelsen träffades i en av Studiefrämjandets lokaler i Västerås. 
Håkan Axén hade under dagen som sedan avslutades med styrelsemötet, en stöttande och uppmuntrande genomgång med styrelsen och valberedningen med praktiska råd och tips om hur vi kan arbeta framöver med våra olika ansvarsområden och uppgifter. 
Valberedningen var enligt god föreningssed inbjuden att närvara under första delen av styrelsemötet. Adam, klubbens utbildningsansvarige tipsade valberedingen om Studiefrämjandets distansutbildning vilket de var mycket intresserade av. 
Cherrie Granlund utses till Avelsansvarig.
Styrelsen beslutade att lägga Sommarträffen i Märsta och att Adam som Aktivitetsansvarig ska organisera en grupp av medlemmar att påbörja arbetet med de planerade aktiviteterna.
Adam berättade att på hans SKK webinarie riktat till klubbarnas Utbildningsansvarige så hade han bland annat fått information om de utbildningar som våra medlemmar har tillgång till. Styrelsen beslutade att en särkild flik på hemsidan ska upprättas så medlemmarna alltid har tillgång till att se vilka utbildningar som finns.
Jakop tog upp behovet av instruktioner för styrelsens agerande vid brand och skadetillbud vid alla rasklubbens träffar stora som små. Styrelsen accepterade tilldelade uppgifter och belsutade att Jakop ska se till att skriftliga instruktioner finns tillgängliga för styrelsen.

Konstituerande möte 2018-03-14
Mötet skedde via internet.
På mötet valdes Marie Rönnberg till vice ordförande, Cherrie Granlund till sekreterare, Thomas Ahlberg till kassör, Adam Lenert till utbildnings- och aktivitetsansvarig, Cilla Wenderlöf till valphänvisare, Anna Rönnberg till utställnings- och monteransvarig, och Cherrie Granlund till webmaster för rasklubbens hemsida.
Styrelsen beslutar om en utbildningsdag 2018-04-14 med Håkan Axén i Västerås med hela styrelsen och valberedningen.
Adam får som aktivitetsansvarig i uppdrag att få fram ett datum för sommarträffen till vårt nästa möte.