Rasstandard för Rat Terrier

Ursprungsland/hemland: USA
Användningsområde: Terrier
Klassifikation: Grupp 3, ej erkänd av FCI


Bakgrund/ändamål: Rat terrier var ursprungligen framtagen som gårdshund och för att hålla efter råttor. Det är en mångsidig sällskapshund som är kapabel att jaga småvilt, råttor och skadedjur ovan och under jord. 

Helhetsintryck: Rasen skall vara liten till medelstor. Den skall vara en robust och kompakt hund som skall ge intryck av elegans och spänst och utstråla fart, styrka och balans samt ha skäckfärgad päls. Ärevördiga ärr, några brutna eller saknade hörntänder eller framtänder är inget fel. Benstommen skall vara medelkraftig i proportion till hundens storlek. Rasen skall vara välbalanserad med harmoniska linjer och hårda muskler under stram hud. Den får inte vara lätt eller ha fin benstomme, inte heller vara dvärghundsaktig och aldrig klumpig eller grov. Rasen skall visas i god och hård fysisk kondition. 

Viktiga måttförhållanden: Rat terrier skall endast vara något längre än den är hög. Höjden mätt vertikalt från underlaget till mankens högsta punkt skall vara något mindre än längden mätt från skulderled till sittbensknöl. Kroppsdjupet vid armbågarna skall vara lika stort som avståndet från armbågarna till marken. 

Utförande/karaktär: Rat terrier skall vara intensivt uppmärksam, tillgiven, full av energi, ändå lättlärd och lydig. Den är ingen slagskämpe och kommer i allmänhet bra överens med andra hundar, men kan vara reserverad mot främlingar. Foglighet är inget fel. Öppen aggressivitet och utpräglad skygghet måste fördömas. 

Huvud: Huvudet skall, framifrån och från sidan sett, likna en jämn, trubbig kil. Framifrån sett skall huvudet bredda gradvis mot öronbasen i en obruten linje. Området under ögonen skall vara väl utfyllt. 

Skalle: Framifrån sett skall skallpartiet vara måttligt brett. Skallen skall vara tämligen flat över hjässan och rundad nära skallbasen. Sidorna skall bredda sig jämnt från ögonvrå till öronansättning. Nackknölen skall inte vara framträdande. 

Stop: Stopet skall vara måttligt men tydligt markerat. 

Nostryffel: Nostryffelns färg skall harmoniera med kroppsfärgen och vara fullständigt pigmenterad. Blek så kallad vinternäsa är tillåtet. 

Nosparti: Nospartiet skall endast vara något kortare än skallen. Det skall vara kraftigt och avsmalna jämnt mot nostryffeln. 

Läppar: Läpparna skall vara torra och åtsmitande. Färgen skall harmoniera med nostryffeln eller vara rosa. Både enfärgat eller fläckigt pigment accepteras. 

Käkar/tänder: Underkäken skall vara stark och välutvecklad, utan tecken på snipighet eller vekhet. Tänderna skall vara starka och välutvecklade. Saxbett föredras. Tångbett accepteras. 

Kinder: Kinderna skall vara flata och välmusklade, men aldrig utbuktande. 

Ögon: Ögonen skall vara ovala, inte stora. De skall vara placerade snett och brett isär. Uttrycket skall vara intelligent, alert och intresserat. Ögonfärgen skall harmoniera med pälsfärgen och vara från mörkaste brunt till hasselnötsbrunt. Ögonkanternas pigmentering skall harmoniera med färgen på nostryffeln och teckningen i ansiktet. Grå ögon är endast accepterat hos individer med blå eller blå-fawn pälsfärg. 

Öron: Öronen skall vara ansatta på skallens övre yttre kant. Från sidan sett skall öronbasen vara i linje med yttre ögonvrån. Öronen kan antingen bäras helt eller till hälften upprättstånde eller vara nedvikta utan att det ena eller andra föredras. De skall vara likformade och synkront burna när hunden är uppmärksam. Öron skall vara V- formade, ha måttligt spetsig örontipp och deras längd skall vara i proportion till huvudet. Rosenöron är fel. 

Hals: Halsen skall vara välvd i sin övre del, vara stark och harmoniskt övergå i skuldrorna. Dess längd skall vara proportionerlig till huvudet. 

Kropp: Rasen skall vara muskulös och spänstig, muskulaturen skall dock vara torr och smidigt förena sig med kroppen. Kroppen skall vara kompakt, stark och smidig. 

Överlinje: Överlinjen skall vara jämn och harmonisk över rygg, länd och svansansättning. 

Rygg: Ryggen skall vara plan och fast från manke till länd. 

Ländparti: Det korta ländpartiets muskler övergår med en svag kurva jämnt i det svagt rundade korset. 

Kors: Korset skall vara lätt rundat. 

Bröstkorg: Bröstkorgen skall ha väl välvda revben som skall nå ned till arm- bågarna och framifrån sett ha oval form. Bröstkorgen skall vara måttligt bred, ha revben som når långt bak och vara väl utfylld. Förbröstet skall vara markerat. Kroppsdjupet vid armbågarna skall vara lika stort som avståndet från armbågarna till marken. 

Underlinje och buk: Underlinjen skall gradvis stiga mot en måttligt uppdragen buklinje. 

Svans: Svansen skall fortsätta i ryggens förlängning. Svansen kuperas vanligen. Den kan också vara naturligt kort. Naturligt lång svans skall avsmalna och nå till hasspetsen. Längden på svans har ingen betydelse. Svansen bärs olika alltefter sinnesstämning och kan bäras från något under horisontallinjen till nästan upprättstånde. Den får dock inte bäras över ryggen eller ringlad.
Svanskupering är förbjuden i Sverige. 


Extremiteter

Framställ 

Skulderblad: Skulderbladen och överarmarna skall vara nästan lika långa och vara väl tillbakalagda. Skuldrornas muskulatur skall vara flat så att utrymmet mellan skulderbladen blir tillräckligt stort för att möjliggöra fria rörelser. 

Överarm: Överarmarna och skulderbladen skall vara nästan lika långa och vara väl tillbakalagda. 

Armbåge: Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna. De skall vara placerade lodrätt under skulderbladens högsta punkt och mitt emellan kroppsdjupet och marken. 

Underarm: Frambenen skall vara raka och parallella. 

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara lätt snedställda från sidan sett. 

Framtassar: Framtassarna skall vara ovala, kompakta och måttligt välvda. De skall varken vara utåt- eller inåtriktade. Trampdynorna skall vara tjocka och klorna starka. Sporrar får tas bort.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige. 

Bakställ helhet: Bakstället skall vara muskulöst med torr muskulatur. Det skall harmoniera med framstället. Bakstället skall inte vara bulligt eller grovt. 

Knäled: Knälederna skall vara väl vinklade.

Mellanfot: Hasorna skall vara korta, parallella och lodrätt ställda. 

Baktassar: Baktassarna skall vara något mindre än framtassarna. De skall vara ovala, kompakta och måttligt välvda. De skall varken vara utåt- eller inåtriktade. Trampdynorna skall vara tjocka och klorna starka. Sporrar skall tas bort.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige. 

Rörelser: Travet skall vara marktäckande och effektivt med god räckvidd och gott påskjut och vittna om vighet, fart och styrka. I trav skall benen röra sig parallellt, men när hastigheten ökar skall benen närma sig mittlinjen. Armbågarna får inte vara lösa, inte heller får rörelserna vara vävande eller rullande. 

Hud: Huden skall vara stram. 


Päls

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, åtliggande, slät och glansig. Strukturen kan variera: ett mycket litet halskrås eller vågor längs ryggen är tillåten, men inte önskvärd. Minsta antydan till otypisk eller krullig päls är diskvalificerande. Morrhår får inte tas bort. Avsaknad av päls (fullkomlig genetisk hårlöshet) är diskvalificerande. 

Färg: Alla variationer av skäckigt mönster accepteras. Skäck beskrivs som tämligen stora fläckar i en eller fler färger i kombination med vitt. Bortsett från helvita exemplar förekommer extrem skäck med endast prickar eller melerad hud. Tillåtna färger med eller utan tanteckning inkluderar övervägande svart eller leverbrunt, rött, aprikost, blått, fawn, rödgult, citronfärgat eller vitt. Intensiva, mörka färgnyanser med tydligt markerade och klart avgränsade fläckar föredras. Vitt på kroppen föredras vara mellan 10 % och 90 %, men alla fläckar – prickiga, fläckiga eller med insprängt vitt i samband med (eller utan) någon kombination av vitt i ansiktet, på huvudet eller öronen är likaledes tillåtet utan att det ena eller andra föredras. Tanteckning är vanligt och varierar i nyanser av crèmefärgat till rostrött. Viltfärgade fläckar accepteras. Prickigt, småprickigt och skimmel är vanligt, men övertecknat prickigt är inte önskvärt. Skuggning är tillåtet i pälsen eller som nyanser i huvudet eller som penselstreck på tårna.
Svart mask eller svart nosparti på en hund som inte har svart i sin färgteckning är ett allvarligt fel. Enstaka vita hårstrån bildar inte den accepterade pälsteckning som föreskrivs. Minimiantalet vita tecken skall minst vara en fläck eller streck som överskrider 2,5 cm med vit eller rosa hud på förbröst eller kropp. 


Storlek/vikt 

Mankhöjd: Rasen förekommer i två olika storleksvarianter:
Miniatyr: 25,5–33 cm 
Standard: 33–46 cm

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.
• Rosenöron när hunden är uppmärksam.
• Köttfärgad nostryffel hos hundar med citronfärgad eller ljust aprikosfärgad päls.
• Övertecknad med färgprickar. 

Allvarliga fel
• Korta ben.
• Grå ögon hos hundar med annan pälsfärg än blå och blå-fawn.
• Nostryffel som är köttfärgad hos hundar med andra färger än citronfärgad eller ljust aprikosfärgad päls.
• Svart mask eller svart nosparti hos hund som inte har svart i sin färgteckning. 

Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
• Blått i ögonen (ena eller bägge).
• Kuperade öron.
• Enfärgat utan vita tecken eller tvåfärgad om inte den ena färgen är vit.
• Tvåfärgad utan vitt eller hundar med vit fläck eller streck som är mindre än 2,5 cm på sitt bredaste ställe.
• Avsaknad av päls (genetisk hårlöshet)
• Minsta antydan till otypisk eller krullig än den i standarden angivna.
• Enfärgad (utom vit).
• Brindle eller merle.
• Individ äldre än 6 månader som mäter mindre än 25,5 cm (10 tum) eller individ över 46 cm (18 tum). 

Nota bene: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel. 

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Standard fastställd av American Kennel Club 2009-11-11
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-02-07