Rat terrier

SKK rasstandard: 

Rasen är liten till medelstor och har kort päls. Den skall vara en robust och kompakt hund som skall ge intryck av elegans och spänst samt utstråla fart, styrka och balans. Rasen skall vara välbalanserad med harmoniska linjer och hårda muskler under stram hud. Den får inte vara lätt eller ha fin benstomme, inte heller vara dvärghundsaktig och den får aldrig vara klumpig eller grov. På utställning ska rasen visas i god och hård fysisk kondition. Rat terrier skall endast vara något längre än den är hög vilket innebär att den ger ett närmast kvadratiskt intryck. Den delas in i två storleksvarianter. Miniatyr 25,5–33 cm och standard 33–46 cm.

Rat terriern är två- eller trefärgad och förekommer i olika färger varav en alltid ska vara vitt. Tillåtna färger med eller utan tanteckning inkluderar övervägande svart eller leverbrunt, rött, aprikost, blått, fawn (isabella), citronfärgat eller vitt. Intensiva, mörka färgnyanser med tydligt markerade och klart avgränsade fläckar föredras. Mängden vitt på kroppen bör vara mellan 10 % och 90 %.  Som andra korthåriga raser fäller de päls säsongsvis.

I USA kuperas ofta svansen men medfödd bobtail förekommer vilket medför att svanslängden kan variera. Generellt är rat terrier en frisk och sund ras . De kan bli mycket gamla, 16-18 år är inte helt ovanligt.

Rat terriern är envis, intensivt uppmärksam, nyfiken, känslig, tillgiven, intelligent, full av energi men samtidigt lyhörd, lättlärd och lydig. Den behöver en mjuk, vänlig men fast och konsekvent uppfostran och kräver en ägare som aktiverar den i någon form av hundsport - och varför inte viltspår eller annan jaktaktivitet. Rat terriern måste ha regelbundna möjligheter att få utlopp för sin energi och göra intressanta saker. Annars kommer du ha en frustrerad, uttråkad rat terrier som kommer börja skälla mycket, gräva och destruktivt tugga sönder saker.

Rat terriers är smarta, atletiska, nyfikna och äventyrliga, vilket gör dem till perfekta kandidater för att ta sig över eller under ditt staket i jakten på nya äventyr. Du kanske behöver högre staket än vad du tänkt dig för denna storlek på hund. Vissa är snabba att ta till skall vid varje nytt intryck och ljud.

Rat terrierns funktion har varit som gårds- och jakthund. Deras uppgift har varit att vakta gården, hålla efter råttor och andra skadedjur samt delta i varierande jakt. Många har stark jaktlust och jagar gärna allt som rör sig. Man kan säga att rat terriern i första hand är en hund som behöver arbeta på något sätt men som också kan bli en mångsidig och tillgiven sällskapshund då den är social och vill vara nära sin familj. Den kommer i allmänhet bra överens med andra hundar och katter i den egna familjen.

Även om rat terriern tenderar att vara mer social med andra hundar och katter än andra terriers så är vissa individer fortfarande ganska dominanta gentemot andra hundar av samma kön, vissa är även kattjägare. Rat terriern vaktar hemmet och familjen. 

Många rat terriers är besatta av sin mat och sina leksaker och kommer försvara dessa från alla inkräktare, inklusive barn. De kan fungera alldeles utmärkt med äldre barn men många individer kommer inte tolerera något bus från barnen då de anser dem vara lägre i rang än dom själva. Med sin lyhördhet och känslighet i kombination med ett utpräglat terriertemperament och vanligen höga tankar om sin egen betydelse kräver rat terriers en hundvan ägare, i synnerhet om det finns barn i familjen. De kan vara reserverade mot främlingar.

Rasen trivs bäst när den får tid, uppmärksamhet och kärlek av sin familj, som den älskar högt. Lyhördheten hos rat terriers gör dem lätta att leva med men tidig socialisering är av stor betydelse. Korrekt socialisering innebär att den unga hunden måste exponeras för olika människor, inte minst barn i olika åldrar, och miljöer under sina första månader och vidare under uppväxten.

Historik

Den första kända dokumentationen om en råttfångande hund handlar om "Hatch" vars kvarlevor återfanns på "Mary Rose", Henrik den VIIIs flaggskepp som förliste 1545 och bärgades 1982. Hatch tros ha befunnit sig på skeppet i syfte att kontrollera råttpopulationen.
De första migranterna från England som förde med sig de tidiga förfäderna använde dessa för "rat pit gambling" vilket gett rasen dess namn. "Rat Pit Gambling" var dock en bisyssla - uppfödningen inriktades i huvudsak mot fart, snabbhet och en känslig nos då den huvudsakliga användningen var jakt på småvilt som ekorrar och harar. 

Genom historien har många olika raser blandats in i syfte att förbättra jaktegenskaper. Beroende på lokala jaktförhållanden kan man ha haft olika preferenser och använt olika raser i sitt avelsarbete. Många av de hundar som legat till grund för rat terriern som ras var utan tvekan små jakthundar av blandras kända som "feists". De uppskattades som lojala jaktkamrater och skadedjursbekämpare på amerikanska gårdar och som resultat av detta var de också en av de mest populära hundtyperna till och med 1940-talet. Från 1950-talet minskade rasen kraftigt eftersom man då började använda kemiska bekämpningsmedel. Resultatet blev att hundtypen nästan utrotades.

Ett fåtal uppfödare tog sig an uppgiften att renodla den ras som kom att kallas rat terrier och först in på 70-talet fanns rasen befäst. Ytterligare två varianter har utvecklats via ”feists” -  decker hunting terrier (deckers) samt teddy roosevelt terrier. Deckers skapades av en man vid namn Milton Decker via ett urval av särskilt stora och jaktdugliga feists. Typen och egenskaperna kompletterades efter någon generation med en basenji som har gett ett tydligt avtryck i denna variants exteriör och uttryck. Teddy roosevelt som numera också registreras i AKC är en kortbent terrier men i övrigt med samma egenskaper som rat terrier.

 AHT, deckers och rat terrier har nära anknytning till varandra via sin gemensamma bakgrund. Utvecklingen av rat terrier tog fart på 60-70 talet medan AHT och deckers har sitt ursprung tydligt daterat från tidigt 70-tal. Deckers utvecklades snabbt till en helt egen typ bestående av större och ofta grövre hundar, vanligen lite längre i kroppen jmf rat terrier och med ett stort jaktintresse samt en duglighet utöver det vanliga.  De registreras i ett eget nationellt register. Storleken och jaktegenskaperna är det om utmärker deckers. Den nationella standard som de flesta deckersuppfödare har att förhålla sig till tillåter en storlek på drygt 50 cm. 

Deckers har använts i aveln av såväl rat terrier som AHT och förekommer bakom snart sagt alla rat terriers och även bakom många AHT. AKCs rasstandard för rat terrier bygger i huvudsak på en typ som mest motsvarar en av de mest ursprungliga dvs de som byggdes upp under 50-60 talen. Rat terriers med mycket deckers i sin bakgrund representerar ofta en kraftigare typ med mer utvecklad muskelmassa och längre rygg. Decker hunting terrier är inte erkänd som egen ras i UKC/AKC men registreras där som rat terrier. Lobbyverksamhet pågår för att få den erkänd som egen ras.

Rat terriern erkändes av United Kennelclub (UKC) den 1 januari 1999 och nådde fullt erkännande i American Kennel Club (AKC) den 1 juni 2013.

Rat Terrier i Sverige

Rasen erkändes av Svenska Kennelklubben 1 januari 2017. Det är tillåtet att para rat terrier med american hairless terrier (AHT) för att bredda avelsbasen för AHT. Tidigare har ett par rat terrier importerats till Sverige just i syfte att bredda den genetiska basen för AHT. Men 2018 importerades några rat terrriers till Sverige med syftet att få igång en uppfödning av rasen här. I oktober 2018 föddes den första svenska rat terrier kullen.